Przeczytaj, jak firma Formaster zapewnia bezpieczeństwo konsumentów w procesie identyfikowalności produktów.

landing ikony formaster

XPRIMER.TRC (traceability) umożliwia rejestrację powiązań pomiędzy produkowanymi i zużywanymi materiałami w procesie produkcyjnym. Dzięki temu można dokładnie przeanalizować, z czego została wyprodukowana dana partia lub w składzie jakich innych partii występuje dany wyrób.

Zyskaj kompletną informację o produkcie z XPRIMER.TRC i dowiedz się jak:

Poprawić jakość produkcji

Pozyskać nowych klientów

Szybko rozwiązywać problemy

Ograniczyć koszty

Usprawnić obsługę klienta

Zwiększyć wydajność

formaster case study

Pobierz case study: