ZASŁAW TSS sp. z o.o. sp.k.

Firma Zasław – czołowy producent pojazdów użytkowych – poszukiwała rozwiązań, które nie tylko przyczynią się do automatyzacji i standaryzacji produkcji, ale też dzięki swojej elastyczności oraz szerokim możliwościom rozwoju spełnią również te oczekiwania, które pojawią się w przyszłości. Wybór padł na wzajemnie uzupełniające się systemy: Asprova APS oraz XPRIMER.

Branża:

automotive

Obszary:

planowanie i ewidencja produkcji, zarządzanie
technologiami, personelem i obiegiem dokumentów

Wybrane systemy:

Asprova APS, XPRIMER

Liczba operacji w planie produkcyjnym:

50 K

Cele wdrożeniowe

Usprawnienie procesów planowania produkcji i możliwość bieżącego monitorowania zleceń produkcyjnych.

Utrzymanie minimalnego stanu zapasów niezbędnego do zapewnienia ciągłości produkcji.

Sprawne zarządzanie danymi technologicznymi, niezbędnymi do tworzenia planów produkcyjnych.

Udoskonalenie procesów zarządzania produkcją, w tym poprawa jakości gromadzonych danych oraz zapewnienie ich spójności.

Efekty współpracy

Zwiększenie precyzji określania terminów realizacji zamówień.

Poprawa elastyczności planowania poprzez możliwość wprowadzenia szybkiej zmiany planu w przypadku pojawienia się nieprzewidywanych zdarzeń.

Poprawa bilansowania materiałów oraz śledzenia produkcji w toku.

Przeniesienie do systemu 99% technologii oraz zwiększenie bezpieczeństwa danych.

Bartosz Matyaszek

IT Director, Zasław TSS sp. z o.o. sp.k.

Szukając narzędzi IT, od początku wiedzieliśmy, że potrzebujemy rozwiązania otwartego, które nie ma sztywnych ram i które nie narzuca, co możemy robić, a czego nie. Przewagą XPRIMER jest to, że pozwala samodzielnie tworzyć interesujące nas procesy i rozwija się razem z firmą.

Chcesz dowiedzieć się więcej o współpracy eq system i firmy Zasław? 

Pobierz pełne case study.