Schiever sp. z o.o.

Schiever Polska to firma rozwijająca sieć hipermarketów bi1 i Auchan. Spółka zatrudnia blisko 1100 pracowników. Jako dojrzała
organizacja o wysokiej pozycji na rynku i mająca za sobą doświadczenie całej korporacji stawia na optymalizację i poprawę efektywności procesów HR.

Biorąc pod uwagę doświadczenie zarówno Schiever, jak i eq system, spółka Schiever zdecydowała, aby swój dalszy wzrost kontynuować we współpracy właśnie z eq system, co doprowadziło do realizacji projektu, w wyniku którego wdrożono platformę XPRIMER w obszarze WFM.

Branża:

FMCG

Obszar biznesowy:

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wybrany system:

XPRIMER

Zatrudnienie:

ok 1 100

Cele wdrożeniowe

Usprawnienie procesów związanych z planowaniem
i ewidencją czasu pracy.

Tworzenie planów pracy zgodnie z wymogami kodeksowymi oraz potrzebami biznesowymi.

Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi.

Poprawa efektywności działania organizacji.

Efekty współpracy

Wzrost wydajności personelu administracyjnego poprzez synchronizację danych i automatyzację czynności.

Automatyzacja procesu ewidencji czasu pracy.

Centralizacja zarządzania czasem pracy.

Weryfikacja poprawności grafików planowanych
z wzorcem obsady stanowisk i kompetencjami pracowników.

Chcesz dowiedzieć się więcej o współpracy
eq system i firmy Schiever sp. z o.o?

Pobierz pełne case study.