Retail Robotics Manufacturing & Services Sp. z o.o.

Retail Robotics to wiodąca firma w sektorze technologii biznesowych, opracowująca i dostarczająca zrobotyzowane oraz klasyczne
maszyny do odbioru w handlu elektronicznym i spożywczym online – unikalne pod względem efektywności dla sprzedawców, użyteczności dla
użytkowników i zrównoważonego rozwoju. Spółka jest głównym światowym producentem klasycznych automatów paczkowych, których wyprodukowała w zlokalizowanej w Tychach fabryce ponad 40 000 jednostek. Jednocześnie firma stawia na rozwiązania zrobotyzowane, czego przykładem jest seryjna produkcja zrobotyzowanego automatu paczkowego dla e-commerce: PickupHero na rynku polskim oraz Arctan na rynku francuskim.

Firma zdecydowała się na wdrożenie systemu XPRIMER w zakresie automatyzacji procesów biznesowych (w obszarach finansów i księgowości) wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz planowanie i rozliczanie czasu pracy w XPRIMER.HRM i obsługę kadrowo-płacową pracowników (XPRIMER.PAYROLL).

Branża:

logistyka

Obszar biznesowy:

zarządzanie procesami biznesowymi oraz personelem

Wybrany system:

XPRIMER

Zatrudnienie:

> 220

Cele wdrożeniowe

Zapewnienie ciągłości kluczowych procesów biznesowych.

Zwiększenie rentowności biznesu poprzez lepszą kontrolę kosztów działalności i ich optymalizację.

Automatyzacja przepływu informacji i podniesienie efektywności administracyjnej.

Usprawnienie procesów związanych z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy.

Efekty współpracy

Lepszy przepływ informacji dzięki wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów.

Wyeliminowanie przypadkowych kosztów przez świadome podejmowanie decyzji w procesie zakupowym.

Większa precyzja szacowania kosztu jednostkowego dla produktu.

Oszczędności wynikające z obsługi grupy firm korzystających ze wspólnej infrastruktury IT.

Bartosz Becker
Prezes Zarządu oraz
Dyrektor Finansowy
Retail Robotics

Przez ostatnie lata eq system umożliwił naszemu Holdingowi rozwój procesu informatyzacji we wszystkich obszarach działalności. Z pełną świadomością rekomenduję firmę eq system oraz jej rozwiązania jako godnego partnera w procesie rozwoju biznesu przedsiębiorstw. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o współpracy
eq system i firmy Retail Robotics S.A.?

Pobierz pełne case study.