Raben Logistics Polska

Działająca od 1991 roku spółka Raben Logistics Polska to czołowa firma logistyczna w Polsce, zatrudniająca ponad 3700 pracowników w 35 oddziałach. W ośmiu z nich około 700 osób dziennie zaangażowanych jest w usługi VAS (value-added services).
 
W związku z intensywnym rozwojem segmentu usług oraz rosnącymi wymaganiami klienta, firma poszukiwała narzędzi, które umożliwiłyby między innymi efektywne wykorzystanie zasobów, zautomatyzowanie i usystematyzowanie procesu planowania, monitoring efektywności produkcji w czasie rzeczywistym, zautomatyzowanie zarządzania jakością produkcji oraz rozwój zagadnień związanych z traceability surowców i komponentów do produkowanej jednostki. Zaproponowane przez eq system rozwiązanie obejmowało zarówno wdrożenie systemu klasy MES, jak i systemu do planowania i harmonogramowania produkcji ASPROVA APS.

Branża

logistyka

Obszar biznesowy:

planowanie i ewidencja produkcji

Wybrany system:

ASPROVA APS, OPERA MES

Liczba operacji w planie produkcyjnym:

do 5K

Cele wdrożeniowe

Zwiększenie elastyczności działania firmy.

Poprawa stopnia wykorzystania posiadanych zasobów produkcyjnych.

Usprawnienie procesów planowania produkcji.

Zapewnienie traceability na każdym etapie realizacji produkcji.

Większa precyzja w określaniu zapotrzebowania na surowce.

Efekty współpracy

Wzrost wskaźnika OTIF do 99,88%.

Maksymalna redukcja powierzchni buforów przed- i poprodukcyjnych.

Skrócenie czasu realizacji zamówień.

Realizacja strategii „just in time”.

Wzrost jakości obsługi klienta.

Zwiększenie wolumenu transakcji z jednoczesnym obniżeniem ich kosztu.

Łukasz Dubina
Value Added Service Director,
Raben Logistics Polska

Obecnie możemy działać według różnych scenariuszy planowania
zaszytych w procesie planistycznym, optymalizujących wykorzystanie zasobów. Co więcej, w systemie ASPROVA zyskaliśmy możliwość rezerwowania zasobów „w przód pod sygnały klientów.”

Dla nas wymiernym rezultatem wdrożenia systemu MES i ASPROVA APS jest wskaźnik OTIF, który przekroczył założony target i wynosi obecnie 99,88 (liczony do poziomu jednostki paletowej), czyli produkujemy na czas i w jakości oczekiwanej przez klienta.

Chcesz dowiedzieć się więcej o współpracy eq system i firmy Raben? 

Pobierz pełne case study.