Fabryka Narzędzi FANAR

Fabryka Narzędzi FANAR powstała w 1966 roku. To czołowy producent narzędzi skrawających do obróbki metali. Firma zdecydowała się zainwestować w system APS Asprova dla udoskonalenia procesu planowania i harmonogramowania produkcji, a także dla zwiększenia komfortu pracy.

Branża:

metalowa

Obszary:

planowanie i harmonogramowanie produkcji

Wybrany system:

Asprova APS

Liczba operacji w planie produkcyjnym:

25 K

Cele wdrożeniowe

Automatyzacja tworzenia zleceń produkcyjnych. Poprawa terminowości realizacji zamówień.

Zwiększenie wydajności całego procesu produkcji.

Wprowadzenie bilansowania materiałowego oraz technologii wzorcowej z wariantami wykonania.

Efekty współpracy

Skrócenie średnich i maksymalnych czasów produkcji o połowę. Redukcja sumarycznych czasów przezbrojeń maszyn oraz uwolnienie 1,5 etatu, co poskutkowało zmniejszeniem kosztów zatrudnienia. Efektywniejsze zaopatrzenie magazynów. Zwiększenie dostępności produktów na magazynie z 90% do 99%.

Możliwość tworzenia wielu wariantów przebiegu całości procesu produkcyjnego. Dokładne określenie czasów dostaw surowców i półproduktów. Kontrola poszczególnych etapów produkcji. Planowanie potrzeb materiałowych z uwzględnieniem wymaganej liczby półfabrykatów/ produktów w momencie, kiedy jest na nie zapotrzebowanie.

Umożliwienie dużej wariantywności tworzenia procesu produkcyjnego oraz wyboru zasobów: maszyn, gniazda lub materiałów poprzez automatyzację zapisu technologii.

Krzysztof Stanisławczuk

Dyrektor Operacyjny

Już w pierwszych miesiącach od wdrożenia Asprovy APS zauważyliśmy pożądane efekty – udało się skrócić maksymalne czasy produkcji aż o połowę. Po trzech miesiącach użytkowania systemu średni czas produkcji skrócił się również o połowę. Jednak w dalszej kolejności będziemy pracować nad jej optymalizacją poprzez zasilanie linii produkcyjnych w oparciu o supermarkety. System jest niezbędny w ich odpowiednim planowaniu oraz automatycznym uruchamianiu produkcji. Pilnując każdego zlecenia, Asprova APS nie dopuszcza do zaplanowania realizacji kolejnych procesów produkcyjnych ponad maksymalne obłożenie maszyn.