SOPP Polska S.A.

SOPP Polska S.A. to wiodący producent taśm dekoracyjnych i ozdobnych, zarówno półproduktów, jak i wyrobów gotowych. Firma eqsystem została partnerem we wdrożeniu systemu informatycznego do wsparcia procesu planowania i harmonogramowania produkcji oraz systemu do ewidencji produkcji.

Branża:

tekstylno-włókiennicza

Obszar:

planowanie i harmonogramowanie produkcji oraz ewidencja produkcji

Wybrany system:

Aprova APS, Opera MES

Liczba pracowników

>200

Cele wdrożeniowe

Usprawnienie procesów zarządzania produkcją.

Optymalizacja stanu zatrudnienia.

Zapewnienie możliwości prześledzenia wszelkich błędów w produkcji.

Efekty współpracy

Zmniejszenie stanów magazynowych surowców o ponad 30%.

Zmniejszenie parku maszynowego na wydziale tkalni o 27% dzięki bardziej efektywnemu planowaniu.

Zmniejszenie zatrudnienia o 11% dzięki lepszemu wykorzystaniu kompetencji pracowników.

Wzrost wolumenu wyprodukowanych taśm o 29% przy jednoczesnym zmniejszeniu parku maszynowego o 27%.

Waldemar Dworznik

Prezes Zarządu SOPP Polska sp. z o.o.

Z firmą eq system współpracujemy już od 2013 orku. Już wtedy dostrzegliśmy w niej partnera, który szybko zrozumiał jakie są nasze potrzeby i przedstawił nam sposoby na ich realizację. Współpracę z eq system oceniamy bardzo pozytywnie. Spośród wielu programów IT, które są dostępne na rynku, program Asprova APS i Opera MES są najbardziej elastyczne i zostały dopasowane specjalnie do potrzeb naszej organizacji.