Model-Art Sp. z o.o.

Implementacja i dokładne dostosowanie zarekomendowanych przez nas narzędzi przyniosła firmie Model-Art liczne korzyści, przede wszystkim poprawę terminowości realizacji zleceń. 

Proces produkcyjny firmy ukierunkowany jest głównie na realizację indywidualnych, spersonalizowanych projektów klientów. Częste modyfikacje zamówień wprowadzane na różnych etapach tworzenia, również po złożeniu zamówienia, niejednokrotnie skutkowały brakami w zapasach materiałowych niezbędnych do bieżącej produkcji. Przed wdrożeniem naszych narzędzi głównym problemem wynikającym ze specyfiki prowadzonej działalności były trudności w dochowywaniu terminów realizacji.

Branża:

modele i formy przemysłowe

Obszary:

planowanie, harmonogramowanie i ewidencja produkcji

Wybrane systemy:

Asprova APS, Opera MES

Liczba operacji w planie produkcyjnym

10 K

Cele wdrożeniowe

Wzrost terminowości realizacji zamówień.

Eliminacja opóźnień spowodowanych brakiem potrzebnych na produkcji materiałów, wynikających m.in. z wprowadzanych przez Klientów zmian (już po złożeniu przez nich zamówienia). Przyspieszenie weryfikacji, a następnie identyfikacji koniecznych materiałów do produkcji.

Bieżące monitorowanie postępu produkcji oraz jej wykonania w stosunku do planu. Zwiększenie efektywności pracowników.

Efekty współpracy

Przekazywanie klientom wiarygodnych terminów realizacji zamówień dzięki dostępowi do aktualnych danych, uwzględnianiu potencjalnych zagrożeń oraz możliwości przeprowadzania symulacji różnych wariantów planu.

Bardzo szybka informacja zwrotna o ewentualnej potrzebie dokonania dodatkowych zakupów oraz wiarygodnym terminie ich dostawy (po zmianach wprowadzonych przez Klientów). Wykorzystanie tej wiedzy w praktyce podczas bieżącego planowania produkcji.

Wprowadzenie ewidencji zdarzeń produkcyjnych, a tym samym przyspieszenie reakcji na ewentualne odchylenia. Śledzenie postępów produkcji przez pracowników - kontrola planu z jego rzeczywistym wykonaniem.

Bartłomiej Jursza

Dyrektor Produkcji

Nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy się cofnąć do sytuacji sprzed wdrożenia systemów oraz współpracy z eq system. Powodów jest wiele, jednak wśród najistotniejszych chcę wymienić przede wszystkim elastyczność zaproponowanych rozwiązań na wprowadzane (często nagłe) zmiany oraz przyspieszenie reakcji na niespodziewane zdarzenia.