Masterpress S.A.

Początki działalności Masterpress S.A. sięgają 1996 roku. Dzięki konsekwentnemu inwestowaniu w rozwój firma stała się jednym
z najbardziej rozpoznawalnych europejskich dostawców etykiet
, w szczególności etykiet termokurczliwych. Produkcja zaawansowanych technologicznie wyrobów przełożyła się na pozyskanie zaufania wielu międzynarodowych firm, które powierzyły spółce wytwarzanie oraz dostarczanie na rynek znanych globalnych marek.

Dynamiczny rozwój firmy oraz rosnąca z roku na rok ilość zleceń były impulsem do automatyzacji procesu planowania. Partnerem w tym zakresie została firma eq system, która w Masterpress S.A. wdrożyła system ASPROVA APS oraz XPRIMER.MES do śledzenia postępów produkcji.

Branża:

poligraficzna

Obszar biznesowy:

planowanie i harmonogramowanie produkcji, ewidencja produkcji

Wybrany system:

ASPROVA APS, XPRIMER.MES

Liczba operacji w planie produkcyjnym:

do 10 K

Cele wdrożeniowe

Usprawnienie procesów planowania produkcji i możliwość bieżącego monitorowania zleceń produkcyjnych.

Możliwość przygotowywania alternatywnych wersji planu produkcji.

Udoskonalenie procesów zarządzania produkcją, w tym poprawa jakości gromadzonych danych oraz zapewnienie ich spójności.

Efekty współpracy

Zwiększenie precyzji określania terminów realizacji zamówień.

Poprawa elastyczności planowania poprzez możliwość wprowadzenia szybkiej zmiany planu w przypadku pojawienia się nieprzewidywanych zdarzeń.

Skrócenie czasu potrzebnego na stworzenie planu i harmonogramu produkcji.

Uzyskanie informacji o obciążeniu poszczególnych zasobów produkcyjnych i wąskich gardłach.

Zwiększenie jakości obsługi Klientów.

Krzysztof Łukaszewicz
koordynator planowania,
Masterpress S.A.
Cały czas modyfikujemy scenariusze, rezygnujemy z określonych parametrów, wprowadzamy nowe. Branża, w której pracujemy, jest niezwykle dynamiczna, z dużą ilością zmiennych w bardzo krótkim czasie, a ASPROVA pozwala nam dotrzymać kroku tej zmienności.

Chcesz dowiedzieć się więcej o współpracy
eq system i firmy Masterpress?

Pobierz pełne case study.