GT Trailers Sp. z o.o.

Założona w 1989 roku firma GT Trailers to producent przyczep, naczep, rozwiązań logistycznych i specjalistycznych dla wielu branż. Każdy dostarczany przez firmę pojazd produkowany jest na indywidualne zamówienie  z dbałością o precyzyjne wykonanie w oparciu o najnowsze standardy technologiczne, zgodnie z najnowszymi wytycznymi w zakresie zabezpieczenia ładunku i aktualnymi przepisami homologacyjnymi. Spółka znana jest przede wszystkim z produkcji najlżejszych na rynku europejskim zestawów kubaturowych przeznaczonych do transportu dalekobieżnego, ale produkowane w zakładach w Malni i Kurzniach pojazdy tej firmy można spotkać na całym świecie. Potwierdzeniem wdrożonej strategii oraz sposobów zarządzania zasobami i kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa jest tytuł laureata drugiej edycji plebiscytu Best Managed Companies Poland, organizowanego przez Deloitte Poland.

Współpraca firmy GT Trailers Sp. z o.o. z eq system objęła wdrożenie XPRIMER w zakresie zarządzania personelem oraz zarządzania procesami biznesowymi.

Branża:

produkcja

Obszar biznesowy:

zarządzanie zasobami ludzkimi
zarządzanie procesami biznesowymi

Wybrany system:

XPRIMER

Cele wdrożeniowe

Usprawnienie procesów planowania, kontroli zgodności oraz personalizacji grafików pracy.

Automatyzacja zarządzania czasem pracy.

Usprawnienie procesów związanych z przebiegiem ofertowania i obsługi posprzedażowej.

Implementacja elektronicznego obiegu dokumentów.

Efekty współpracy

Standaryzacja procesów planowania czasu pracy dla różnych grup pracowników.

Precyzyjna rejestracja godzin pracy.

Integracja działań i podniesienie efektywności procesów ofertowych.

Oszczędności w zakresie kosztów administracyjnych.

Beata Rospond
Dyrektor Administracyjny,
GT Trailers sp. z o.o.

Implementacja elektronicznego obiegu dokumentów w znaczący sposób ułatwiła i przyspieszyła proces budżetowania wydatków w firmie. W obecnej sytuacji na bieżąco możemy monitorować wykorzystanie zaplanowanego budżetu i w sposób natychmiastowy reagować na ewentualne jego przekroczenia.

Chcesz dowiedzieć się więcej o współpracy
eq system i firmy GT Trailers?

Pobierz pełne case study.