Forbuild S.A.

Firma Forbuild od 1998 roku zaopatruje budownictwo w materiały, produkty oraz sprzęt budowlany najwyższej jakości, dostarczając rozwiązania o wysokim zaawansowaniu technologicznym, stosowane w budowie skomplikowanych obiektów inżynieryjnych.

Działalność spółki obejmuje cztery główne obszary: produkcję, sprzedaż, dzierżawę sprzętu oraz usługi montażowe własnych produktów
i oferowanych technologii. Produkcja własna stanowi znaczący udział w strukturze sprzedaży spółki i jej udział ciągle rośnie.

Współpraca firmy Forbuild S.A. z eq system objęła wdrożenie XPRIMER w zakresie zarządzania procesami biznesowymi.

Branża:

budowlana

Obszar biznesowy:

zarządzanie procesami biznesowymi

Wybrany system:

XPRIMER

Cele wdrożeniowe

Usprawnienie procesów związanych z przebiegiem ofertowania.

Stworzenie systemu zintegrowanego w zakresie kluczowych procesów obsługi klienta oraz obiegu dokumentów.

Automatyzacja przekazywania danych.

Standaryzacja procesów.

Efekty współpracy

Integracja działań i podniesienie efektywności procesów ofertowych.

Szybszy przepływ informacji i skrócenie czasu potrzebnego na zarządzanie dokumentami.

Oszczędności w zakresie kosztów administracyjnych i czasu pracy.

Usprawnienie komunikacji wewnętrznej.

Kamil Klusek


Specjalista ds. Systemów Informatycznych
Forbuild S.A.

Oceniając współpracę z eq system, aspektem zasługującym na wyróżnienie jest przede wszystkim profesjonalizm zespołu eq system. Od samego początku projektu do jego finalizacji, doświadczenie i zaangażowanie ekspertów były widoczne na każdym etapie. Również kluczowe było dostosowanie XPRIMER do naszych potrzeb, umożliwiając optymalne wykorzystanie potencjału narzędzia w kontekście naszych wymagań i celów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o współpracy
eq system i firmy Forbuild S.A.?

Pobierz pełne case study.