Cooper Standard Polska Sp. z o.o.

Cooper Standard Polska Sp. z o.o., będąca częścią globalnego koncernu Cooper Standard Automotive Inc. z siedzibą w Novi w Stanach Zjednoczonych, odgrywa kluczową rolę na rynku dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego. Specjalizuje się w produkcji elementów, które są niezbędne do zapewnienia szczelności i efektywności systemów w pojazdach.

Firma zdecydowała się na wdrożenie systemu XPRIMER w zakresie planowania i ewidencji czasu pracy, kadr i płac oraz samoobsługi pracowniczej w ramach portalu pracowniczego.

Branża:

Automotive

Obszar biznesowy:

zarządzanie zasobami ludzkimi

Wybrany system:

XPRIMER

Zatrudnienie:

ok 2 500

Cele wdrożeniowe

Obniżenie bezpośrednich kosztów operacyjnych.

Możliwość szybszej adaptacji do zmieniających się potrzeb.

Ułatwienie zarządzania i dostępu do informacji oraz ich aktualizacji dzięki integracji danych.

Poprawa efektywności operacyjnej.

Efekty współpracy

Ułatwienie realizacji obowiązków administracyjnych oraz poprawa komunikacji wewnętrznej.

Zwiększenie efektywności planowania i monitorowania czasu pracy.

Szybsze i bardziej sprawne realizowanie obowiązków kadrowo-płacowych.

Płynna wymiana danych z ZUS i systemami podatkowymi.

Olga Glanowska
Manager HR Payroll
and Administration
Cooper Standard Polska Sp. z o.o. 

Jedną z najważniejszych korzyści wdrożenia XPRIMER w Cooper Standard jest zintegrowany system zarządzania płacami. Dzięki temu zyskujemy nie tylko możliwość autonomicznego zarządzania oraz dostosowywania systemu do zmieniających się potrzeb operacyjnych, ale również efektywne wdrażanie sugerowanych modyfikacji i usprawnień.

Chcesz dowiedzieć się więcej o współpracy eq system i firmy
Cooper Standard Polska Sp. z o.o.?

Pobierz pełne case study.