Mjuk HR: användning av teamets rätta potential

Inom området för ledning av mänskligt kapital är det allra viktigaste att använda teamets potential på rätt sätt. Det innebär att hitta de bästa platserna för de anställda och, om nödvändigt, att komplettera och forma deras kompetens så att de anställdas förmåga har så stor betydelse som möjligt för utvecklingen av företaget.

Utmaning: Teamets engagemang och kunnande

Människors effektivitet beror till stor del på deras engagemang, eftersom de ansvarar för förverkligandet av företagets affärsstrategi samt för dess mål (både på kort och lång sikt). Sålunda är den största utmaningen inom fältet mjuk HR att hitta, upprätthålla, motivera och ta hand om en ständig utveckling hos de anställda. Man kan ändå inte uppnå detta om man inte vet svaret på de viktigaste frågorna såsom: hurdana egenskaper är värdefulla för vårt företag? Hur har en ny anställd utvecklats? Hurdana var resultaten av den anställdas självbedömning? Hur många tillfälligt anställda behöver vi? Och många andra frågor.

Lösning: Bevarad balans

Föreställ dig att någon varje dag samlar in och ger dig färsk information om olika människor inom olika områden: deras sätt, antaganden och agerande. Du vet exakt vem som arbetar bäst i vissa uppgifter, vem som behöver utmaningar mest, vem som passar perfekt för teamarbete och vem som måste ledas mer. Denna “någon” är automation som fungerar med stöd av ditt kunnande och dina erfarenheter. Hjälpen är ovärderlig, speciellt inom områden där det tar mycket tid att samla information och att analysera den.

INFORMATION ON COOKIES

We would like to inform you that in order to optimise the content available on our website and adjust it to your individual needs, we use information stored in cookies on your terminal equipment. Cookies can be controlled by the user through the settings of their web browser. Further use of our website, without changing the settings of your web browser, means that you accept the use of cookies. Read more Privacy policy.