Pehmeä HR: tiimin oikeanlaisen potentiaalin hyödyntäminen

Inhimillisten pääomien johtamisen alueella, kaikista tärkeintä on tiimin potentiaalin oikeanlainen hyödyntäminen. Tämä tarkoittaa parhaiten sopivien paikkojen löytämistä työntekijöille, sekä jos tarpeellista, heidän pätevyytensä täydentämistä ja muovaamista niin, että työntekijöiden taipumuksilla on mahdollisimman suuri merkitys yrityksen kehittymiseen.

Haaste: Tiimin sitoutuminen ja tietämys

Paljon riippuu ihmisten ihmisten tehokkuudesta sitoutumisesta – sillä he ovat vastuussa yrityksen liiketoimintastrategian toteuttamisesta ja sen tavoitteista (sekä lyhyellä-, että pitkällä tähtäimellä). Näin ollen, suurin haaste pehmeän HR:n kentällä on löytää, ylläpitää, motivoida ja hoitaa jatkuvaa työntekijöiden kehitystä. Kuitenkaan, tätä ei voida saavuttaa, ellemme tiedä vastausta tärkeimpiin kysymyksiin, kute: millaiset ominaisuudet ovat hyödyllisiä meidän yrityksellemme? Miten uusi työntekijä on kehittynyt? Millaiset olivat työntekijän itsearvioinnin tulokset? Kuinka monta tilapäistä työntekijää tarvitsemme? Ja monia muita kysymyksiä.

elektroniczny obieg dokumentów w firmie
zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie

Ratkaisu: Tasapainon säilyttäminen

Kuvittele, että joka päivä joku kerää ja tarjoaa sinulle tuoreen tiedon eri alueilta koskien eri ihmisiä: heidän tavoistaan, oletuksistaan ja toiminnastaan. Tiedät tarkalleen, kuka työskentelee parhaiten tietyissä tehtävissä, kuka tarvitsee eniten haasteita, kuka sopii täydellisesti tiimityöskentelyyn ja ketä täytyy liikutella vähän enemmän. Tämä “joku”, on automaatio, joka toimii sinun tietämyksesi ja kokemustesi tukemana. Sen apu on mittaamattoman arvokasta, erityisesti alueilla, joilla informaation kerääminen ja analysointi on erittäin aikaa vievää.