Formaster S.A.

Formaster Group är ett extremt modernt familjeägt företag känt framför allt för sina Dafi-varumärke. Det sysselsätter för närvarande över 400 personer, har ett eget design- och konstruktionskontor och laboratorium, samt flera produktionslinjer som miljontals produkter lämnar varje år. Under flera år har det arbetat med ledande distributörer och utfört beställningar till dussintals länder över hela världen. I Polen kan Dafi-flaskor, kannor och filter köpas i nästan alla större detaljhandelskedjor. Filter i kannor och flaskor passar perfekt in i hälso- och pro-ekologiska trender, synliga inte bara på matmarknaden.

Bakom företagets snabba tillväxt ligger tillväxtvänliga investeringar. En av dessa var automatiseringen av produktionsstyrningsprocessen med ASPROVA APS och XPRIMER.MES, tillsammans med integrationen av dessa system med företagets affärssystem.

Industri:

Vattenkannor och filter

Projektets omfattning:

planering och registrering av
produktionen

Valt system:

ASPROVA APS, XPRIMER

Antal operationer i produktionsplanen:

upp till 5 K 

Implementeringsmål

Öka företagets flexibilitet som svar på växande efterfrågan.

Förbättra användningen av befintliga produktionsresurser

Förbättring av produktionsplaneringsprocesser

Få tillgång till detaljerad information om förverkligandet av enskilda beställningar.

Resultat av samarbetet

Bättre anpassning av produktionsprocessen till beställningar.

Större precision när det gäller att fastställa behovet av råvaror.

Minska antalet brister.

Minskning av lagernivåer med cirka 20-30%.

Minskade ledtider på beställningar.

Ökad fabriksproduktivitet - med samma antal arbetare och maskiner ökade produktionen med ca 10-15%.

Maciej Bursztein

Styrelseledamot och utvecklingsdirektör, Formaster sp. z o.o.

De implementeringsprojekt vi har genomfört tillsammans med eq system har framför allt gett oss en förbättrad flexibilitet. Med ASPROVA APS kan vi mycket mer flexibelt anpassa vår produktion till order. Tidigare fanns eventuella ändringar i planeringen i kalkylblad; bara att kontrollera tillgången på råvaror tog oss flera dagar. Vi har fått precision i att beställa råvaror och som ett resultat minskar vi våra lagernivåer. 

Övervakning av produktionen i MES tillsammans med IOT-modulen resulterar i en betydande minskning av brister och korrekta data, som förmännen får direkt från systemet. Som ett resultat är de närmare sina anställda än sina datorer. 

Vill du veta mer om samarbetet mellan eq system och Formaster?

Ladda ner hela case-study.