Portal för anställd – håll dig uppdaterad

Varje dag ställer vi tusentals frågor – hur många semesterdagar har vi kvar, är semestern godkänd, hur många timmar har vi arbetat, hur stor är ersättningen, hur kan vi förhandla om utgifter för arbetsresor? Varje dag måste HR-avdelningarna besvara tusentals frågor som olika personer ställer på olika sätt och på olika tider.

Utmaning: inte tillräckligt med tid för att svara

Varje dag går vi alla miste om något. Anställda för att de har varit för otåliga om de inte får svar på sin fråga tillräckligt snabbt. HR-avdelningarna för sin del, eftersom de använder för mycket tid till administrativt arbete och inte hinner sköta andra viktiga uppgifter. Dessutom förlorar företaget på detta, eftersom de anställda inte är så effektiva som de skulle kunna vara. Om det förekommer problem i kommunikationen mellan de anställda och HR-avdelningen leder det också till andra slags problem. Även i en sådan situation kan vi göra alla nöjda. Hur?

elektroniczny obieg dokumentów w firmie
zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie

Lösning: självbetjäning för de anställda

Genom att främja den interna kommunikationen ökar vi de anställdas möjligheter att skicka begäran om semester elektroniskt och granska hur processen för godkännande fortskrider, möjliggöra förhandsgranskning av pågående projekt, upprätta avtal om utgifter för arbetsresor eller kontrollera beloppen för ersättningar. Tack vare självbetjäning för de anställda behöver HR-avdelningen inte manuellt mata in eller uppdatera data eller svara på grundläggande frågor från de anställda och den sparade tiden kan användas till att uppnå huvudmålen.