Hård HR: planering av arbetstimmar, lösningar och registrering av dem

Ibland skiljer sig de ursprungliga idéerna i en plan från det slutliga genomförandet. Ibland är en anställd som skulle behövas en viss dag, på en viss plats försenad, på semester eller sjuk. Ibland glömmer vi faktum att vetenskapliga tester inte längre är giltiga, licenser löper ut och apparater går sönder. Just det – det finns många oväntade faktorer i planeringen av arbetstider.

Utmaning: att bättre förutsäga det oförutsägbara

Ofta förekommande förändringar, hög nivå på det oförutsägbara och mycket administrativt arbete. Ständigt sökande efter tid, människor, deras kompetenser och snabbhet samt efter att uppnå förväntade mål för affärsverksamheten. Det är inga enkla uppgifter att ta hand om upprättade planer samt exaktheten och smidigheten i dessa.

elektroniczny obieg dokumentów w firmie
zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie

Lösning: automation som stöds av erfarenhet

Effektiv planering av arbetstiden säkras genom automation som får stöd av erfarenheten hos företagets experter. Denna kombination innebär att vi alltid kan vara i centrum för händelserna. Var den bäst (och snabbast) informerade personen i företaget och du kan samtidigt låta bli att använda din tid till administrativt arbete – planering av arbetstider, handlingar angående detta eller bekräftande av att planer förverkligas. Automatiserad administration av arbetstider innebär en allt snabbare och mer övergripande analys som inte bara tillåter ständiga förbättringar i processen, utan också användning av och uppmärksamhet för arbetstagarnas potential och färdigheter.