Kontiotuote Oy

Kontiotuote Oy, allmänt känt som Kontio, är världens största tillverkare av timmerbyggnader. Kontiotuote Oy har mer än tvåhundra anställda.

Kontios omsättning 2021 var 71,5 miljoner euro, varav det, utöver inhemsk försäljning, exporterades till ca. 20 olika länder. Kontiotuote Oy har ett dotterbolag i Sverige, Kontio Hus AB. De viktigaste exportdestinationerna är förutom Sverige Frankrike och Norge. Kontios timmerhus, timmervillor, bastur och andra byggnader tillverkas av stockar till färdiga produkter i Kontios egen fabrik i Pudasjärvi. Läget är optimalt mitt i de norrländska skogarna, där produktionstallarna fälls och plockas upp.

Kontiotuote Oy och eq system scandinavia Oy har utvecklat Kontios produktionsplanering från företagets utgångspunkter och strävar efter en omfattande effektivitet, kostnadsminimering, kvalitetsförbättring och produktionskapacitet förutsägbarhet och optimering.

Asprova laddar automatiskt in arbetet på stocksidan till den optimala produktionssekvensen, tar hänsyn till produktionsprocessernas begränsningar och frigör därmed förmännens resurser till annat än att lasta arbetet, beräkna behov och skapa tillverkningsorder. Schemaläggning och belastning baseras på faktisk produktionskapacitet och inte på oändlig produktionskapacitet (som det görs i många andra schemaläggningsprogram). Endast genom att agera på detta sätt kan de verkliga möjligheterna och fördelarna utnyttjas på ett optimalt sätt för företagets användning.

Därefter kommer den strukturella utformningen av de byggnader som ska säljas att kopplas samman med designprocessen, så att processens omloppstid kan göras transparent för alla aktörer. Även medelsiktig grovplanering övervägs för genomförande med hjälp av Asprova.

Industri

Konstruktion

Projektets omfattning:

produktionsplanering och schemaläggning

Valt system:

Asprova APS

Antal operationer i produktionsplanen:

upp till 10 K

Implementeringsmål

Minimering av produktionskostnader.

Förkortade ledtider.

Minskning av lagernivåer.

Kvalitetsförbättring.

Resultat av samarbetet

Minskad tid för produktionsplanering med 70%.

Minska ledtider med 50%.

Minska inventering av arbete i process med 50%.

Produktionskapacitet förutsägbarhet och optimering.

Timo Pesiö Kvalitetsingenjör, Kontio

Samarbetet med eq system har gått mycket bra och Asprovas verksamhet i produktionsplaneringen av stocksidan har utvecklats avsevärt. Vi litar på att vi tillsammans med eq system kommer att kunna utveckla ett heltäckande planeringssystem från Asprova för Kontios behov.

Titta på videon: