Kontiotuote Oy

Kontiotuote Oy, joka tunnetaan yleisesti nimellä Kontio, on maailman suurin hirsirakennusten valmistaja. Kontiotuote Oy työllistää yli kaksisataa työntekijää.

Kontion liikevaihto vuonna 2021 oli 71,5 miljoonaa euroa, josta kotimaan myynnin lisäksi vientiä oli n. 20 eri maata. Kontiotuote Oy:llä on Ruotsissa tytäryhtiö Kontio Hus AB. Tärkeimmät vientikohteet ovat Ruotsin lisäksi Ranska ja Norja. Kontion hirsitalot, hirsihuvilat, saunat ja muut rakennukset valmistetaan hirsistä valmiiksi tuotteiksi Kontion omalla tehtaalla Pudasjärvellä. Sijainti on optimaalinen pohjoisten metsien keskellä, missä tuotantomännyt kaadetaan ja kerätään.

Kontiotuote Oy ja eq system scandinavia Oy ovat kehittäneet Kontion tuotantosuunnittelua yrityksen lähtökohdista, pyrkien kokonaisvaltaiseen tehokkuuteen, kustannusten minimoimiseen, laadun parantamiseen sekä tuotantokapasiteetin ennustettavuuteen ja optimointiin.

Asprova lataa hirsipuolen työt automaattisesti optimaaliseen tuotantojärjestykseen, ottaen huomioon tuotantoprosessien rajoitteet ja vapauttaen siten esimiesten resurssit muuhun kuin töiden lastaamiseen, tarpeiden laskemiseen ja valmistustilausten tekemiseen. Aikataulutus ja kuormitus perustuvat todelliseen tuotantokapasiteettiin eikä äärettömään tuotantokapasiteettiin (kuten se tehdään monissa muissa aikataulutusohjelmistoissa). Vain tällä tavalla toimimalla voidaan valjastaa todelliset mahdollisuudet ja hyödyt optimaalisella tavalla yrityksen käyttöön.

Seuraavaksi myytävien rakennusten rakennesuunnittelu yhdistetään suunnitteluprosessiin, jotta prosessin läpimenoaika voidaan tehdä läpinäkyväksi kaikille toimijoille. Myös keskipitkän aikavälin karkeasuunnittelua harkitaan toteutettavaksi Asprovan avulla.

Ala

Rakentaminen

Projektin laajuus:

tuotannon suunnittelu ja aikataulutus

Valittu järjestelmä:

Asprova APS

Tuotantosuunnitelman toimintojen määrä:

10 K asti

Toteutustavoitteet

Tuotantokustannusten minimointi.

Lyhentyneet toimitusajat.

Varastotason pieneneminen.

Laadun parantaminen.

Yhteistyön tulokset

Tuotannon suunnitteluun käytetty aika vähentynyt 70%.

Toimitusaika lyhentynyt 50%.

WIP-varastojen pieneneminen 50%.

Tuotantokapasiteetin ennustettavuus ja optimointi parantunut.

Timo Pesiö Laatuinsinööri, Kontio

Yhteistyö eq-systemin kanssa on sujunut erittäin hyvin ja Asprovan toimintaa hirsipuolen tuotannon suunnittelussa on saatu kehitettyä merkittävästi. Luotamme siihen, että pystymme yhdessä eq-systemin kanssa kehittämään Asprovasta kokonaisvaltaisen suunnittelujärjestelmän Kontion tarpeisiin.