Hur producerar man mer med samma resurser?

Moderna tillverkningsföretag står inför många nya utmaningar: ökad organisatorisk flexibilitet som svar på växande efterfrågan, förbättra användningen av produktionsresurser, större precision vid fastställande av råvarukrav, etc.

Tack vare samarbetet med eq system har våra kunder:

minskade produktionskostnader

ökade kvaliteten på produktionen

ökat värdet på försäljningen.

Vi har förberett en unik publikation, där du får detaljerad information om resultatet av implementeringen av XPRIMER.MES.

Upptäck hur eq system hjälper kunderna med produktionsoptimering.

xprimer_MES_mockup

Ladda ner case study: