Jäljitettävyys – miten lisätä kilpailuetua?

Kuten kuluttajatutkimukset osoittavat, kyvystä todentaa tuote ja sen läpinäkyvyys on viime aikoina tullut asiakkaiden toivottava ominaisuus. He eivät enää kiinnitä huomiota vain siihen, mistä valmis tuote tulee, vaan millaisissa olosuhteissa se on valmistettu, mistä puolivalmisteista ja kenen toimesta. Z-sukupolvi on yhä tärkeämmässä roolissa kulutusmarkkinoilla ja juuri Z-sukupolvi aktiivisella yhteiskunnallisella osallistumisellaan asettaa sävyn tuotteiden alkuperään tai jäljitettävyyteen liittyville odotuksille.

Jäljitettävyys vs alkuperä

– On tavallista, että jäljitettävyyden ja alkuperän käsitteitä käsitellään synonyymeinä, myös ammattipuheenvuoroissa, sanoo eq-systemin johtokunnan neuvonantaja Dariusz Kacperczyk. – Tuotteen alkuperän tutkiminen on erityinen mittari, joka varmistaa jäljitettävyyden raaka-aine- ja komponenttivirroissa. Jäljitettävyys puolestaan on prosessi, jossa seuraamme raaka-aineiden ja komponenttien virtauksen logistiikkaa niiden hankinnasta siihen hetkeen, kun ne toimitetaan käsitellyssä muodossa loppuasiakkaalle kaikkien parametrien kanssa ja tähän muutokseen liittyvät olosuhteet eli olosuhteet, joissa lopputuote syntyy. Ontologisista eroista huolimatta jäljitettävyyden tarve nousee kuitenkin esiin kaikilla toimialoilla, vaativat sitä sitten lait tai eivät, lisää D. Kacperczyk.

Juridisesti jäljitettävyysvelvoite on jo pitkään ollut muun muassa elintarvike-, kosmetiikka-, lääke- ja autoteollisuuden valmistajia. Tämä ei tarkoita, etteivätkö muiden toimialojen edustajat investoisi työkaluihin, joilla jäljitettävyys digitalisoidaan.

– Näemme selvästi lisääntyvän tiedustelut mahdollisuudesta digitalisoida tuotteen tiedonhankintaprosessi ja sen luomisprosessi, D. Kacperczyk sanoo. – Kuluttajatrendejä analysoivat yritykset ovat yhä tietoisempia siitä, että niiden on rakennettava markkina-asemaansa tiedon läpinäkyvyyden perusteella muun muassa kestävän kehityksen strategian toteuttamisesta, joka kattaa koko arvonluontiketjun ja mm. energia- ja materiaalitehokkuus tai haitallisten aineiden päästöt.

Jäljitettävyys käytännössä

Koskaan aikaisemmin yritykset – olivatpa ne suuryrityksiä tai keskisuuria yrityksiä – eivät ole joutuneet käsittelemään niin paljon dataa, jonka avulla voidaan parantaa tuottavuutta, mukauttaa tarjouksia muuttuviin markkinoihin, tehostaa johtamistaan. Kyky saada tiedoista arvoa määrää yhä enemmän yritysten kilpailuasemaa. Erinomaisena esimerkkinä tästä on Formaster Group, moderni perheyritys, joka tunnetaan ensisijaisesti Dafi-merkkituotteistaan. Yhtiö työllistää yli 400 henkilöä, sillä on oma suunnittelu- ja rakennustoimisto ja laboratorio sekä yli kaksitoista tuotantolinjaa, joilta tulee miljoonia tuotteita vuosittain. Vuodesta 2015 lähtien Formaster Group on tehnyt yhteistyötä eq-systemin kanssa ja yhteistyö on johtanut mm. ASPROVA APS -tuotannon suunnittelu- ja aikataulutusjärjestelmän, XPRIMER.MES-tuotannonvalvontajärjestelmän IoT-moduulilla ja TRC:n (traceability) käyttöönotossa. Aikaisemmin jäljitettävyys toteutettiin erillisinä tietokokonaisuuksina, joista oli mahdotonta saada nopeasti tietoa esim. käytetyistä raaka-aineista. Suodattimen polun rekonstruoimiseen saattoi mennä jopa 48 tuntia, koska tiedot tulivat eri osastoilla sijaitsevista eri ryhmistä. Lisäksi prosessiin liittyi liikaa henkilökuntaa. Nykyään on niin yksinkertaista kuin syöttää XPRIMER:iin se eränumero, jolla säiliö on merkitty, ja heti saadaan tieto siitä, mitä raaka-ainetta on käytetty, kuka tuotteen on valmistanut ja millä koneella, mihin aikaan ja kuka logistiikkayksikön sulki. Myös raaka-aineiden, kuten granulaatin tai väriaineen, vastaanottamisen yhteydessä on tiedot todistuksista. Osa työntekijän työstä on eliminoitu: tietojen syöttäminen, kirjaus sisäisiin tietueisiin, etiketin luominen. Puolivalmistevaraston laadunvalvontaa varten jäljitettävyys on yhdistetty WMS-järjestelmään, jolloin laadunvalvontahenkilöstön ei enää tarvitse esimerkiksi etsiä useista tietolähteistä (paperidokumentaatio, ERP-järjestelmä) varmistaakseen esimerkiksi tietyn kappaleen valmistuksessa käytetyn väriaineen.

– Järjestelmämme mahdollistaa tarvittavien parametrien, kuten valmistuspäivämäärän ja -ajan, osan sarjanumeron, käyttäjätunnuksen, työtunnisteen, toimintonumeron, tietyn tuotantolaitoksen numeron, prosessiparametrien rekisteröinnin (yksityiskohtaisesti operaation tarpeen mukaan), prosessisekvenssin tunnistaminen tai tuoteluettelon rekisteröinti, sanoo eq-järjestelmän johtokunnan asiantuntija ja neuvonantaja Tomasz Balin. – XPRIMER.TRC:hen sisältyvät validointimekanismit estävät virheet käytettyjen raaka-aineiden ja aineiden kirjaamisessa. Järjestelmä edellyttää, että käyttäjä ilmoittaa tietyn erän käytettyjä materiaaleja ja varmistaa ilmoitettujen tietojen oikeellisuuden.

Jäljitettävyys osana kokonaistuotantoa

Jäljitettävyys mahdollistaa tiedon keräämisen – kun taas sen analysointi ja korrelaatio tuotantoerien kanssa on MES:n kaltaisten järjestelmien alaa; MES-järjestelmähän kerää tietoa mm. materiaalivirrasta, henkilöstön tekemien reseptimuutosten seurannasta ja tuotantoprosessin parametreista tietyn tuotantoerän yhteydessä.

– Sen ansiosta, että MES-järjestelmä integroituu tuotantokoneisiin ja poimii tarvittavat tiedot, se kerää kaikki tiedot tuotantoprosessien etenemisestä, tuotantoresurssien tilasta ja työajasta sekä tuotantotilausten etenemisestä, D. Kacperczyk kertoo. – Kuten asiakkaamme korostavat, XPRIMER.MES:stä poimittua dataa käytetään muun muassa tuotannon suunnittelussa, tuoterakenteen ja reitityksen hallinnassa, tuotannon laadun parantamisessa tai myyntiarvon kasvattamisessa.

Yksi jäljitettävyyden digitalisoinnin ja MES:n ja APS:n integroinnin eduista on tuotantoerien tehokkaampi hallinta.

– Perinteisellä, ”paperipohjaisella” jäljitettävyyden lähestymistavalla tuotantoerien vähentäminen on paljon vaikeampaa tai jopa mahdotonta – korostaa eq systemin liiketoiminta-analyysiosaston asiantuntija Tomasz Babiarz. – Asiakkaamme kohtaavat yhä useammin tarpeen valmistaa lyhyitä, yksilöityjä eriä, mikä puolestaan edellyttää raaka-aineiden vaihtoa. Tällaiset prosessit toimivat tehokkaasti, kun ne on integroitu MES- ja APS-järjestelmiin, jotka pystyvät luomaan dynaamisesti nykyisen kysynnän ja markkinatilanteen perusteella liiketoiminnan kannalta perusteltuja tuotantotilauksia.

Jäljitettävyys vastauksena nykyajan kuluttajien tarpeisiin

Hankituista tiedoista on tulossa täysimittainen tuotantoresurssi, joka vaikuttaa liiketoiminnan tehokkuuteen ja määrää uusien suhteiden kehittymisen kuluttajaan. Yksityiskohtaiset tiedot prosessi- ja tuoteparametreista ovat välttämättömiä luotaessa kilpailuetua, joka perustuu nykyajan kuluttajalle oleellisiin arvoihin. Pian hiilijalanjälki (hinnan, toimitusajan, kestävyyden, laadun jne. ohella) on yksi niistä parametreista, jotka otetaan huomioon, kun asiakkaat valitsevat tietyn tuotteen. Siksi valmistajan on entistä tärkeämpää kirjata tuotteen tuotantoprosessin ympäristövaikutukset. Tämä on mahdollista kirjaamalla raaka- aineiden, energian, veden, syntyneiden jätteiden ja jätevesien tai pakkausten kulutus. Valmistusyritys voi asianmukaisten ohjelmistojen ja jäljitettävyyden avulla pitää kirjaa kaikista tietyssä tuotteessa käytetyistä raaka-aineista ja komponenteista, myös tuotteen myöhempää hävittämistä varten kaikkia turvallisuusperiaatteita noudattaen ja käyttää yksittäisiä materiaaleja kierrätyksen puitteissa.

Lue myös nämä

Eurooppa mitali eq-systemille

Olemme ylpeitä voidessamme ilmoittaa, että yrityksemme on palkittu jälleen arvostetulla palkinnolla. Eurooppa mitalin, jonka saimme kunnianosoituksena omasta XPRIMER-alustastamme, vastaanotti kilpailun XXXIII:n

Lue lisää »