Miten työskentelemme?

Yhteistyön aikana keskitymme ensisijaisesti ratkaisemaan oikeita ongelmia- meille merkitsee miten, ei niinkään mikä. Tiimimme koostuu ihmisistä monilta eri aloilta. Kun pistämme projektin toteutukseen, valitsemme tarkasti ammattilaiset jotka vastaavat jokaisen asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. Me tarjoamme kokonaisvaltaista tietämystä, lähestymistä ja tarjoutumista. Näe yksityiskohtaisesti miltä yhteistyö meidän kanssamme näyttää.

Analysointi

Lähtökohtien analysointi ja toteutettavien tavoitteiden määritteleminen.

Alusta alkaen, meidän lähestymistapamme perustuu tiiviiseen yhteistyöhön. Tapaamisten aikana opimme ymmärtämään tiettyjen yritysten (ja toimialojen) prosessien erityispiirteitä sekä organisaation kulttuuria. Samalla tutkimme myös yritysten liiketoimintastrategioita. Määrittelemme yleiskuvan yrityksestä – me osoitamme ne kohdat, joihin muutosten esittelemisellä tulee olemaan suurin vaikutus koko organisaation toiminnan kannalta, eikä vain tietyn osan näkökulmasta. Analyysi on johdattelu erittäin yksityiskohtaisen ja ennenkaikkea toteuttamiskelpoisen konseptin luomiselle.

Kari Juntunen

CEO and Owner of EQ System Scandinavia Oy

EQ System Scandinavia Oy:n missio on poistaa hukkaa valmistavasta teollisuudesta. Meidän lähestymiskulmamme aiheeseen on LEAN-filosofian isä Taiji Ohnon opetus jossa kerrotaan että parhaiten hukkaa poistetaan suunnittelun keinoin. Työkaluiksi ratkaisuihin olemme valinneet markkinoiden parhaat suunnittelu ja seuranta välineet. Japanilainen Asprova joka on maailman johtava APS ja SCP ratkaisu antaa Asiakkaillemme vapaat kädet sääntöpohjaisella ja läpinäkyvällä toimintamallillaan. Asprova Asiakkaita on jo yli 3.000 ja tehtaita, joissa menetelmän avulla luodaan tarkkoja tuotantosuunnitelmia, on jo yli 4.000.

Konsultointi

Valikoima asianmukaisia IT-työkaluja.

Me emme mukauta organisaatiota järjestelmän vaatimuksiin, vaan valikoimme käyttötarkoitukseen sopivat IT työkalut niin, että ne vastaavat yrityksen prosesseja niin täsmällisesti kuin mahdollista. Ratkaisut joita tarjoamme ovat innovatiivisia, käyttäjäystävällisiä, intuitiivisia ja tarpeeksi joustavia jotta niitä voidaan kehittää myös itsenäisesti (käyttöönoton jälkeen). Valikoitu järjestelmä tukee yritystä tehokkaan liiketoimintastrategian toteuttamisessa.

Michał Żelichowski

product manager

Kun olemme kehittäneet yksityiskohtaisen parannus ideoiden konseptin, meidän on mahdollista suositella työkaluja jotka eivät ainoastaan vastaa tämän hetkisiä tarpeita, vaan ennen kaikkea mahdollistavat asiakkaan prosessien kehittymisen myös tulevaisuudessa.

Infrastruktuuri

Tarvittavan teknisen infrastruktuurin varusteleminen projektin käyttöönottoa varten.

Me takaamme kokonaisvaltaiset IT-infrastruktuuripalvelut. Me tarjoamme tarvittavat IT-varusteet jotta järjestelmään käyttöönotto toimii kunnolla (serverit, backup-laitteet, katkeamattomat virtalähteet, reitittimet, serverikaapit), me valitsemme tarvittavat lisenssit ja valmistelemme suositukset IT ratkaisuihin ja niiden arkkitehtuuriin liittyen. Autamme ylläpitämään yrityksen sisäisiä resursseja ja koko infrastruktuurin kunnollista toimintaa.

Tutkimus ja kehitys

Yksittäisten järjestelmäalueiden käytettävyyden jatkuvaa kehittämistä ja tutkimusta. Yhteistyö eq-systemin kanssa ei ole vain toteutusta ja toimialan vaatimaa tukea. Toiminnassamme panostamme myös toteutettujen järjestelmien kehittämiseen ja trendien seurantaan käyttäjälähtöisen käytettävyyden alalla. Tutkimus- ja kehitysosaston rakenteissa sijaitsevan User Experience -osaston asiantuntijamme tekevät jatkuvasti testejä ja tutkimusta ehdotettujen ratkaisujen käytettävyydestä potentiaalisille ja nykyisille järjestelmän käyttäjille. Tällä tavalla suunnittelemamme järjestelmän elementit ja osa-alueet tähtäävät korkeaan käytettävyyteen sekä tehtävien helppoon ja nopeaan toteuttamiseen.
Krzysztof Orlicz
Krzysztof Orlicz

executive board member

Luomalla innovatiivisia, hyödyllisiä ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin, joiden avulla voimme tukea heidän kehittymistään. Asiakkaiden tarpeiden jatkuva analysointi sekä tällä hetkellä käytössä olevien työkalujen osalta että osana heidän mahdollisia tarpeitaan, mahdollistaa omien tuotteiden jatkuvan parantamisen sekä uusien, markkinoiden parhaiten soveltuvien ratkaisujen etsimisen.

Konsepti

Yksityiskohtaisten kehitysideoiden konseptin kehittäminen- analyysin teoreettisten olettamusten toimeenpaneminen käytäntöön.

Konseptissa sovitamme yhteen koko projektin yksityiskohdat – sen aiheet, aikataulut ja kustannukset. Me määritämme tehtyjen muutosten koko yrityksen toimintaan vaikuttavat seuraukset – haluamme muiden yksiköiden olevan valmiina käyttämään vapautunutta potentiaalia ja tekemään yhteistyötä keskenään tämän tarkoituksen vuoksi.

Joonas Ibrahim

Chief APS-consultant of EQ System Scandinvia Oy

APS suunnittelun perusta on tarkka ja faktoihin perustuva analyysivaihe, jonka avulla voimme mallintaa hienosuunnittelun perustuen faktoihin, ei arvioihin. Asprova APS antaa käyttäjilleen mahdollisuuden tuottaa tarkat suunnitelmat perustuen äärelliseen kapasiteettiin, joka ottaa kaikki halutut rajoitteet ja säännöt huomioon. Myös resurssi- ja varastotilanteet nyt ja tulevina aikoina ovat aina mukana todellisiin tilanteisiin perustuvilla arvoilla.

Käyttöönotto

Valittujen työkalujen käyttöönotto ja niiden mukauttaminen juuri asiakkaan tarpeita vastaaviksi.

Käyttöönottoprosessi perustuu tiiviiseen yhteistyöhön. Tämän vaiheen aikana, emme sulje itseämme toimistoon, vaan meidän tietämyksemme ja kokemuksemme ovat asiakkaidemme käytettävissä milloin vain. Kehittämämme metodologia on testattu ja perustuu standardeihin, jotka takaavat turvallisuuden ja kontrollin käyttöönottoprosessin aikana. Minimoimme kaikki projektiin liittyvät riskit. Meidän spesialistimme jakavat omaa tietämystään workshopeissa ja konsultaatioissa niin, että se mahdollistaa käyttäjän itse kehittää järjestelmää tulevaisuudessa. Meidän kohdallamme, projekti ei pääty sinä päivänä kun se laitetaan käytäntöön. Käyttöön ottaminen on oikeastaan vasta alku prosessin kehittämiselle.

Tuki

Toteutuksen jälkeinen tuki.

Ammattilaiset jotka olivat suoraan mukana projektissa, ovat käytettävissä myös toteutuksen jälkeen. Kaikki uudet tarpeet tai epäilykset ja vaikeudet joita saattaa nousta, voidaan raportoida suoraa heille verkossa. Tarjoamme ajantasaista konsultaatiota projektikohtaisiin ongelmiin. Jaamme mielellään omaa tietämystämme. Pyrkimyksemme on vakuuttaa yritys siitä, että valittu ohjelmisto on ihanteellinen tukemaan yrityksen tarpeita, huolimatta siitä kuinka paljon aikaa sen käyttöönotosta on kulunut.

Analiza

Analiza sytuacji wyjściowej i określenie celów do osiągnięcia.

Nasze podejście od samego początku oparte jest na ścisłej współpracy. Podczas serii spotkań, poznajemy specyfikę procesów danej firmy (i branży), jej kulturę organizacyjną, wgłębiamy się również w strategię biznesową. Określamy ogólny obraz firmy – wskazujemy miejsca, w których wprowadzenie zmian będzie miało największy wpływ na funkcjonowanie całej organizacji, a nie tylko wybranego fragmentu. Analiza stanowi wstęp do stworzenia bardzo szczegółowej i przede wszystkim możliwej do zrealizowania koncepcji usprawnień.

Grzegorz Kośmider- analiza biznesowa
Grzegorz Kośmider

główny analityk

Skutkiem wprowadzanych usprawnień musi być przede wszystkim wymierna korzyść, którą te zmiany niosą. Dlatego tworzone przez nas analizy zawsze poprzedzone są wspólną identyfikacją celów. Dzięki temu wiemy dokładnie, które obszary są kluczowe dla lepszego funkcjonowania całej organizacji.

Koncepcja

Budowa szczegółowej koncepcji usprawnień – przełożenie teoretycznych założeń z analizy na ich realizację w praktyce.

W koncepcji wspólnie określamy szczegóły dotyczące całego projektu – jego etapów, harmonogramu oraz kosztów. Określamy konsekwencje wprowadzanych zmian na funkcjonowanie całej firmy – chcemy, żeby inne działy były gotowe na wykorzystanie nowego potencjału i współpracowały ze sobą w tym celu. Podpowiadamy, w jaki sposób przygotować się do projektu oraz które elementy należy poprawić jeszcze przed jego rozpoczęciem. Takie podejście pozwala nam zapewnić płynność realizacji całego projektu oraz osiągnąć korzyści zakładane w analizie.

Artur Głodek

ekspert w dziale analiz biznesowych

O sukcesie stworzonej koncepcji decyduje przede wszystkim zaangażowanie obu stron – sama implementacja systemu niczego nie gwarantuje, musi pociągać za sobą głębsze zmiany organizacyjne.

Doradztwo

Wybór odpowiednich narzędzi IT.
Nie dostosowujemy organizacji do wymagań systemów – dobieramy dedykowane narzędzia IT w taki sposób, aby jak najwierniej odzwierciedlały procesy zachodzące w firmie. Proponowane przez nas rozwiązania są innowacyjne, przyjazne i intuicyjne dla użytkowników oraz na tyle elastyczne, żeby można je było rozwijać również samodzielnie (już po wdrożeniu). Wybrany system ma wspierać daną firmę w efektywnej realizacji jej strategii biznesowej.

Michał Żelichowski

product manager

Mając opracowaną szczegółową koncepcję usprawnień jesteśmy w stanie rekomendować nie tylko narzędzia, które będą spełniały aktualne wymagania, ale przede wszystkim pozwolą na dalszy rozwój, dalsze doskonalenie procesów klienta.

Implementacja

Wdrożenie wybranych narzędzi i dostosowanie ich do potrzeb klienta.Proces wdrożenia oparty jest na ścisłej współpracy. Podczas niego nie zamykamy się w biurze – nasza wiedza i doświadczenie cały czas są do dyspozycji klientów. Wypracowana przez nas metodyka jest sprawdzona i oparta na standardach, które zapewniają bezpieczeństwo oraz kontrolę nad postępami wdrożenia. Minimalizujemy w ten sposób ryzyko związane z całym projektem. Nasi specjaliści przekazują swoją wiedzę podczas prowadzonych warsztatów i konsultacji, w taki sposób, aby w przyszłości umożliwiała ona samodzielny rozwój systemu przez jego użytkowników. W naszym przypadku projekt nie kończy się wraz z ostatnim dniem wdrożenia. Koniec wdrożenia to tak naprawdę początek doskonalenia procesów.

Justyna Tołpa- wdrożenie rozwiązania
Justyna Grzegorzyca

ekspert w dziale wdrożeń

Nie zmienimy organizacji za pomocą samego systemu. Zmienimy ją i udoskonalimy, jeśli wspólnie wypracujemy rozwiązanie. Tylko wtedy będzie ono integralną częścią firmy. Na tym etapie klienci nie muszą wyobrażać sobie konsekwencji wprowadzonych zmian – widzą je.

Infrastruktura

Zapewnienie infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji projektu.

Zapewniamy kompleksową obsługę infrastruktury informatycznej – dostarczamy sprzęt IT potrzebny do właściwego funkcjonowania wdrożonych systemów (serwery, urządzenia do kopii zapasowych, zasilacze awaryjne, routery, szafy serwerowe), dobieramy liczbę licencji oraz przygotowujemy zalecenia dotyczące rozwiązań informatycznych i ich architektury. Pomagamy w utrzymaniu wewnętrznych zasobów firmy oraz prawidłowego funkcjonowania całej infrastruktury.

Jarosław Dyaczyński

dyrektor działu wsparcia IT

Każda nowoczesna firma, która racjonalnie myśli o swojej przyszłości opiera ją na rozwiązaniach z branży IT. Tym, co cenią w nas klienci, jest przede wszystkim to, że słuchamy ich potrzeb, a nasze rozwiązania w pełni tym potrzebom odpowiadają.

Wsparcie

Wsparcie merytoryczne po zakończeniu wdrożenia.

Eksperci, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w projekt są do dyspozycji również po zakończeniu wdrożenia. Wszystkie nowe potrzeby, pojawiające się wątpliwości czy też trudności można zgłaszać do nich online. Prowadzimy konsultacje dotyczące spraw bieżących oraz konkretnych zagadnień związanych z projektem. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą. Staramy się, aby wybrane oprogramowanie było idealnie dopasowane do potrzeb firmy, niezależnie od tego, ile czasu minęło od wdrożenia.

Jacek Borowiecki- wsparcie klienta
Jacek Borowiecki

wiceprezes zarządu

Po wdrożeniu, świadomość obu stron znacząco wzrasta. Konsultanci bardzo dobrze rozumieją funkcjonowanie biznesu klienta. Klienci doskonale znają zaimplementowane rozwiązanie i sprawnie je wykorzystują. Zaczyna się rzeczywiste doskonalenie procesów. Warunki biznesowe się zmieniają – system musi zmieniać się razem z nimi. To nasz cel.

Badanie i rozwój

Rozwój oraz badania nad użytecznością poszczególnych obszarów systemu.

Współpraca z eq system to nie tylko wdrożenie i wsparcie merytoryczne. W naszej działalności kluczowy nacisk kładziemy także na rozwój wdrożonych systemów oraz monitorowanie trendów w zakresie projektowania zorientowanego na użytkownika. Nasi specjaliści z działu User Experience, znajdującego się strukturach pionu Badań i Rozwoju, stale prowadzą testy i badania użyteczności proponowanych rozwiązań na potencjalnych i obecnych użytkownikach systemu. W ten sposób projektowane przez nas elementy i obszary systemu są zorientowane na wysoką użyteczność oraz łatwą i szybką realizację zadań.

Krzysztof Orlicz
Krzysztof Orlicz

członek zarządu

Poprzez tworzenie innowacyjnych, użytecznych i przyjaznych dla użytkownika rozwiązań możemy wychodzić naprzeciw potrzebom naszych klientów, co pozwala nam wspierać ich rozwój. Ciągła analiza potrzeb klienta, zarówno w obszarze obecnie wykorzystywanych narzędzi, jak i w ramach jego potencjalnych potrzeb, umożliwia nam ciągłe doskonalenie własnych produktów, a także poszukiwanie nowych, najlepiej dopasowanych rozwiązań na rynku.

TIEDOT Evästeistä

Haluamme ilmoittaa, että optimoidaksemme verkkosivustollamme olevan sisällön ja mukauttaaksemme sen yksilöllisiin tarpeisiisi, käytämme päätelaitteellesi evästeisiin tallennettuja tietoja. Käyttäjä voi hallita evästeitä verkkoselaimen asetusten kautta. Verkkosivustomme jatkokäyttö muuttamatta selaimesi asetuksia tarkoittaa, että hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää Tietosuojakäytäntö.