logo-kariera

wróć do www.eqsystem.pl

Pomiędzy biznesem a IT – krótko o pracy Analityka biznesowego

Wdrożenie nowego systemu informatycznego to wyzwanie dla każdej organizacji. To proces wieloetapowy i złożony, który wymaga czasu, zaangażowania pracowników oraz często dużych nakładów finansowych. Jak więc zadbać o to, by podjęty wysiłek przyniósł organizacji oczekiwane efekty?

Dla nas odpowiedź jest tylko jedna. We wdrożeniu, jak w życiu, aby działanie zakończyło się sukcesem, należy najpierw wyznaczyć i jasno określić jego cele. Ale czy to rzeczywiście takie proste?  

Rozmawiając z naszymi klientami na temat ich oczekiwań, często okazuje się, że każdy z działów organizacji ma swoją własną wizję tego, jak powinny być zbudowane procesy wewnątrz organizacji i jak system powinien działać, by podnieść ich efektywność. Pojawia się więc pytanie, jak pogodzić te potrzeby i jednocześnie spełnić wymagania stawiane przez kadrę zarządzającą? Kolejnym problemem staje się komunikacja – jak skomunikować pracowników i menadżerów zajmujących się zarządzaniem procesami produkcyjnymi, czy zarządzających kadrami, z zespołem programistycznym, który mówi w „obcym” dla nich, technicznym języku. Kto jest w stanie pogodzić te dwa światy oraz przełożyć potrzeby biznesowe na wymagania funkcjonalne?

W całym tym chaosie informacyjnym mostem pomiędzy szeroko rozumianym biznesem a technologią staje się dobry Analityk Biznesowy IT. Wsłuchując się w oczekiwania klienta, analizując jego potrzeby i aktualny stan organizacji tworzy koncepcję rozwiązania, które zrealizuje założone cele biznesowe.

Jak wygląda praca Analityka biznesowego w praktyce?

Aby odpowiednio dobrać narzędzia, które usprawnią pracę klienta, Analityk biznesowy musi zdobyć szeroką wiedzę na temat struktury organizacyjnej Klienta i jego procesów biznesowych, najważniejszych potrzeb i największych wyzwań. To na tym skupia się pierwszy etap jego pracy. Kluczowe jest odnalezienie przez Analityka rzeczywistego celu wdrożenia, a analiza potrzeb jest podstawą stworzenia koncepcji najbardziej optymalnego rozwiązania. Analityk jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji, na której opierać się będzie proces wdrożenia. Jego rolą jest więc spojrzenie na cały projekt z góry i zadbanie o jego spójność oraz komplementarność na każdym etapie.

Jaki powinien być dobry Analityk biznesowy?

„W pracy analityka biznesowego kluczowa jest elastyczność. Musi on potrafić porozumieć się z przedstawicielami klienta na różnym szczeblu w hierarchii organizacji oraz zidentyfikować ich wymagania i potrzeby. Z jednej strony są to pracownicy operacyjni, czyli np. pracownicy produkcyjni, czy reprezentanci działów HR, którzy mają swoje spojrzenie na toczące się procesy, z drugiej kierownictwo i zarząd, z określonymi celami biznesowymi związanymi z projektem.”

Grzegorz Kośmider, Główny Analityk w Dziale Analiz Biznesowych

Jedną z najistotniejszych umiejętności Analityka jest zatem właściwa komunikacja. Analityk znajduje się w samym centrum projektu i to właśnie on spędza najwięcej czasu na rozmowach z każdą ze stron projektu – zarówno z przedstawicielami zespołu klienta, jak i z wdrożeniowcami, programistami, czy menadżerem projektu. Poza tym, że musi jasno się komunikować, niezwykle ważne jest, by potrafił słuchać i zadawać odpowiednie pytania; analityk poza zdolnościami interpersonalnymi musi posiadać umiejętność analitycznego myślenia i rozkładania problemów na czynniki pierwsze oraz dostrzegania powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami. Niezwykle ceniona na tym stanowisku jest także uważność, spostrzegawczość oraz umiejętność wyznaczania priorytetów.

Specjalista IT czy ekspert w wybranym obszarze biznesowym?

W przypadku analityków często pojawia się pytanie – jaką wiedzę merytoryczną powinien posiadać Analityk biznesowy? Czy konieczne jest posiadanie technicznego wykształcenia i bycie specjalistą w zakresie IT? A może kluczowa jest znajomość problemów biznesowych klienta od strony praktycznej? Oczywiście idealnie, kiedy kandydat posiada te wszystkie kompetencje jednocześnie. Doświadczenie w branży informatycznej i posiadanie kierunkowego wykształcenia jest z pewnością cenne i znacząco ułatwi odnalezienie się w tej roli, ale przede wszystkim istotne jest rozumienie biznesu.

„To, co jest w mojej ocenie największą zaletą w pracy Analityka biznesowego w eq system to fakt, że każdy projekt jest inny, i że pracujemy dla bardzo wielu branż. Daje to możliwość ciągłego samorozwoju, poznawania nowych procesów i zdobywania nowych doświadczeń. Największą satysfakcję daje z kolei znalezienie rozwiązania, które w rzeczywisty sposób ułatwia pracę konkretnym osobom, rozwiązuje określone problemy oraz przynosi organizacji klienta realne zyski.”

Grzegorz Kośmider, Główny Analityk w Dziale Analiz Biznesowych

Już wiesz, że to praca dla Ciebie? Podejmujesz wyzwanie? Aplikuj i dołącz do naszego zespołu jako Analityk biznesowy w obszarze produkcyjnym lub w obszarze HR!  Wkraczając w grono analityków w eq system staniesz się częścią społeczności doświadczonych i kompetentnych specjalistów.

Dołącz do naszego zespołu

Ponad 30 lat doświadczenia w branży IT

Ponad 220 pracowników

Współpraca ze znanymi markami

Możliwość samorealizacji i liczne benefity

Komfortowe i elastyczne warunki pracy

 

eq system sp. z o.o.
ul. św. Antoniego 50
41-303 Dąbrowa Górnicza

NIP 629 22 63 139
KRS 0000175772
REGON 278119464

Copyright © 2021 by eq system. All Rights Reserved.