Qlik Sense

Qlik Sense är ett avancerat men ändå mycket intuitivt BI-klassverktyg. Det låter dig skapa avancerade, interaktiva visualiseringar och hitta länkar mellan data du inte har sett förut. Med Qlik Sense kan du förvandla ren data till tävlingsdata.

Vilken nytta får du?


minskad tid som behövs för att producera
och få information 48%kortare tid för analys 51%Ökad ekonomisk flexibilitet 23%


lägre betal för verksamhet över 26%Ökade inkomster nästan 18%

Omedelbar tillgång till information – oavsett var, när eller enhet

Qlik bearbetar data i minnet – detta innebär att all data bearbetas i realtid. Det spelar ingen roll var du är, när, vilken enhet du arbetar med. Allt du behöver är eninternetanslutning.

Systemdatakällan kan vara:

Hitta anslutningar med interaktiva visualiseringar

Du kan enkelt spåra och analysera informationen som du är intresserad av med en grafisk, tydlig presentation. Ställ frågor och hitta svar direkt från systemet. Utöka eller kollaps dina intressen för att se anslutningar och orsakssamband.

Intuitivt

Du kan börja arbeta med systemet direkt. Alla åtgärder du utför uppdateras efter ett klick . Utforska data, anslut fakta, hitta anslutningar och utforska all information du väljer. Få svar direkt.

Qlik Sense

Dela viktiga slutsatser nu

Den stora potentialen med metoden Data Storytelling förbättrar effektiviteten i ditt samarbete och processen att dela viktiga slutsatser. Alla i din verksamhet, oavsett filial eller avdelning, använder samma information.