APSAdvanced Planning and Scheduling (Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie)

System APS Asprova to brakujące ogniwo między systemami ERP i MES.

Systemy zaawansowanego planowania i harmonogramowania APS określane są jako narzędzia do tworzenia optymalnych planów i harmonogramów przy założeniu ograniczonych zdolności zasobów firmy oraz ograniczonej dostępności materiałów, przy jednoczesnym uwzględnieniu kryteriów optymalizacji zgodnych z celami firmy.

Filozofia Asprovy w 100% przenosi proces produkcji, procesy zależne i wszystkie możliwe ograniczenia dla wszystkich produktów do swojego środowiska, tworząc w pełni realistyczny, zoptymalizowany plan produkcji wraz z instrukcjami produkcji, jednocześnie drastycznie ograniczając koszty i czas planowania produkcji i jej kontroli.

Asprova umożliwia uwzględnienie wszelkich prawdopodobnych sytuacji, występujących w procesie produkcji. Dzieje się tak dzięki udostępnieniu w oprogramowaniu aż 2400 parametrów i 4000 cech, których zastosowanie umożliwia 100% odwzorowanie procesu produkcji.

Główne funkcjonalności APS Asprova:

 • Planowanie długoterminowe i operacyjne
 • Tworzenie precyzyjnych harmonogramów przy ograniczonej zdolności FCR (Finite Capacity Scheduling)
 • Możliwość utrzymywania, modyfikowania struktur BOM i marszrut technologicznych
 • Tworzenie bilansu MRP w korelacji popytu, zapasów w magazynach i w drodze oraz WiP
 • Tworzenie planu dostaw i zaopatrzenia z uwzględnieniem logistyki zakupowej
 • Generowanie zleceń produkcyjnych wg definiowanych zasad
 • Indywidualne reguły tworzenia harmonogramów wg wielu parametrów
 • Stosowanie różnych kryteriów optymalizacji
 • Harmonogramowanie przy uwzględnieniu wszystkich ograniczeń procesowych
 • Dobór zasobów do operacji według definiowalnych parametrów
 • Automatyczne dzielenie procesu na wiele zasobów
 • Lokowanie zgodne z rozkładem obciążenia
 • Przydział wymaganych zasobów ludzkich do poszczególnych operacji
 • Harmonogramowanie z uwzględnieniem matryc kompetencji
 • Planowanie podzasobów skorelowane z zasobami głównymi
 • Uwzględnienie w harmonogramowaniu czasów międzyoperacyjnych
 • Łączenie i dzielenie procesów
 • Optymalizacja czasów przezbrojeń z uwzględnieniem matryc przezbrojeń
 • Harmonogramowanie w zależności od dostępności zapasów

APS_Asprova_cechy

Zaufali nam

Umów bezpłatną
konsultację

kontakt
  Klikając przycisk WYŚLIJ pod formularzem, udostępniasz nam swoje dane osobowe, które będziemy przetwarzać w granicach, na które pozwalają przepisy prawa. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce prywatności.