Uczelnie wyższe, z którymi współpracujemy

Podczas współpracy z uczelniami wyższymi dbamy przede wszystkim o to, żeby program studiów jak najlepiej odzwierciedlał rzeczywiste wymagania rynku. Staramy się, aby prowadzone zajęcia praktyczne dawały studentom bardzo mocne podstawy do dalszego rozwoju i pokazywały, w jaki sposób skutecznie zaplanować poszczególne etapy kariery zawodowej. Nie będziemy ukrywać, że niezmiernie miło mieć wpływ na to, z jakimi pracownikami (i o jakich umiejętnościach) będziemy mogli spotkać się w przyszłości.

Zakres naszej współpracy:

  • 01 Wsparcie w zakresie tworzenia programu studiów oraz organizacji zajęć dydaktycznych.
  • 02 Prowadzenie zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym.
  • 03 Organizacja staży oraz praktyk nastawionych na poszerzanie umiejętności zdobywanych podczas studiów.
Współpraca z uczelniami wyższymi
  • 04 Udostępnianie wersji oprogramowania na potrzeby edukacyjne.
  • 05 Współpraca w zakresie planowania i realizacji prac badawczych.
  • 06 Wsparcie merytoryczne podczas pisania prac dyplomowych.
  • 07 Pomoc w planowaniu ścieżki kariery oraz jej konkretnych etapów.

Konsultacja z ekspertem

Skontaktuj się z nami i zamów bezpłatną konsultację z naszym ekspertem. Podczas krótkiej rozmowy telefonicznej postaramy się poznać Twoje potrzeby i odpowiedzieć na wszystkie pytania.