KARIERA

Noratel

Noratel to jeden ze światowych liderów w zakresie produkcji urządzeń wysokonapięciowych. Na polskim rynku wyróżnia się wielkością produkcji, liczbą zatrudnionych osób, a także najszerszą ofertą wyrobów standardowych. Potrzeby biznesowe firmy zostały zaspokojone dzięki wdrożeniu systemu Asprova APS.

Wybrany system:

Asprova APS

Rok wdrożenia:

2014

Obszar:

planowanie i harmonogramowanie produkcji

Cele wdrożeniowe

 • Stworzenie taktycznego planu dla całej firmy
 • Objęcie planowaniem całego cyklu produkcyjnego
 • Pełna integracja z istniejącym systemem ERP

Efekty współpracy

 • Redukcja kosztów produkcji w toku
 • Redukcja stanów magazynowych
 • Redukcja cyklu produkcyjnego
 • Skrócenie czasu realizacji produkcji
 • Sterowanie procesami przepływu jednej sztuki i przeplotu
 • Możliwość generowania planów zakupowych
 • Spójność cyklu produkcyjnego z taktem produkcyjnym
 • Możliwość elastycznego reagowania w przypadku występowania jakichkolwiek zmian, w tym zmian dotyczących zamówień
 • Możliwość wyliczania wskaźników KPI dla poszczególnych planów celem ich porównania i wyboru optymalnego wariantu
 • Możliwość samodzielnego elastycznego rozszerzania zakresu eksploatacji systemu
 • Praca w spójnym, zintegrowanym systemie informatycznym umożliwiającym podejmowanie w pełni świadomych decyzji biznesowych

Marcin Łuczaj

Dyrektor Produkcji – Członek Zarządu

Wysoko oceniamy kwalifikacje konsultantów wdrożeniowych firmy EQ System sp.z o.o. Potwierdzamy, że zrealizowany przez nasze firmy projekt przyniósł istotne, policzalne korzyści ekonomiczne.