Multikino S.A.

Multikino, należące do Grupy Vue International – lidera na europejskim rynku kinowym, to pierwszy operator, który w 1998 roku uruchomił w Polsce multipleks. Od tego czasu wyznacza najwyższe standardy w budowie i prowadzeniu kin w Europie i na świecie. Współpraca polegała na wdrożeniu kompleksowego rozwiązania do zarządzania zasobami ludzkimi (HRM).

Wybrany system:

XPRIMER

Rok wdrożenia:

2016

Obszar biznesowy:

zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)

Cele wdrożeniowe

  • Przyspieszenie procesu tworzenia grafików, poprawienie ich jakości oraz optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich.
  • Zwiększenie efektywności komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie pracownikom szybkiego dostępu do informacji.

Efekty współpracy

  • Precyzyjne planowanie czasu pracy
  • Szybkie tworzenie grafików pracy, które uwzględniają dyspozycyjność, kompetencje pracowników, zgodność z kodeksem pracy i regulaminami wewnętrznymi
  • Większa efektywność pracy pracowników i kadry zarządzającej

Jarosław Borzyński

Kierownik ds. Personalnych

Dzięki XPRIMER nasze działania z zakresu zarządzania personelem są jeszcze bardziej efektywne. Jego rozbudowana funkcjonalność umożliwia nam między innymi precyzyjne planowanie czasu pracy, zapewniające optymalną dostępność pracowników w kinach. Grafiki tworzone są szybko, podczas ich układania uwzględniane są automatycznie kluczowe dla nas zmienne (w tym dyspozycyjność i kompetencje pracowników, zgodność z kodeksem pracy i regulaminami wewnętrznymi), a wszelkie wymagane dane przekazywane są w pełni elektronicznie. XPRIMER w znacznym stopniu poprawił komfort i efektywność pracy zarówno pracowników w kinach, jaki i kadry zarządzającej. Specjaliści EQ System są osobami z wieloletnim doświadczeniem, co można było odczuć na każdym etapie prowadzonego projektu. Ich szerokie kompetencje pozwoliły na precyzyjne określenie indywidualnych wymagań naszej organizacji oraz skuteczne wdrożenie odpowiadającego im rozwiązania. Wszystkim, którym zależy na zwiększeniu efektywności swoich działań w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim oraz komunikacji wewnętrznej polecamy EQ System i platformę XPRIMER.