Lynka

Lynka, firma z siedzibą w Krakowie, jest wiodącym dystrybutorem odzieży promocyjnej oraz roboczej, specjalizuje się w uszlachetnianiu i znakowaniu produktów reklamowych, w szczególności tekstylnych. Produkcja w całości odbywa się na zamówienie. Terminy zamówień są krótkie, lub bardzo krótkie i nieprzekraczalne. Wielkości partii produkcyjnych są ściśle określone. Zasadniczo występuje brak powtarzalności wzorów i duża zmienność zleceń. Wdrożony system APS Asprova usprawnił planowanie produkcji oraz jej wydajność, wpłynął też na automatyzację kontroli dostępności materiału na etapie harmonogramowania. 

Wybrany system:

Asprova APS

Rok wdrożenia:

2013

Obszary:

planowanie, harmonogramowanie produkcji

Liczba operacji w planie produkcyjnym:

10 K

Cele wdrożeniowe

Udoskonalenie wydajności produkcji.
Udoskonalenie wydajności produkcji.
Dotrzymanie terminów realizacji.
Dotrzymanie terminów realizacji.
Kontrola dostępności materiału.
Kontrola dostępności materiału.

Efekty współpracy

Uzyskanie jednorodnego tempa pracy.
Uzyskanie jednorodnego tempa pracy.
Bieżące monitorowanie realizacji zamówienia w czasie rzeczywistym i w przypadku odchylenia od planu szybkie wprowadzenie korekt do planu.
Bieżące monitorowanie realizacji zamówienia w czasie rzeczywistym i w przypadku odchylenia od planu szybkie wprowadzenie korekt do planu.
Automatyzacja kontroli dostępności materiału na etapie harmonogramowania.
Automatyzacja kontroli dostępności materiału na etapie harmonogramowania.

Ewa Kochana

Dyrektor finansowy, Członek zarządu

Wdrożenie oprogramowania Asprova podyktowane było ograniczeniami wcześniejszych metod planowania, które nie umożliwiały nam pełnego wykorzystania naszego potencjału produkcyjnego. Przed wdrożeniem Asprova firma Lynka prowadziła proces planowania produkcji dla 3 kluczowych gniazd. Po wdrożeniu oprogramowania Asprova planowaniem objęto 8 gniazd i kooperację.Planowanie w Asprova odbywa się, zależnie od okoliczności, nawet kilka razy dziennie. Ostatecznie plan publikowany jest do godziny 16:00 i obejmuje szczegółowy harmonogram na dzień następny. Produkcja odbywa się w układzie wielozmianowym, a operacje dzielone są w ramach planu na zmiany.

Pozostałe sukcesy naszych klientów

Umów bezpłatną
konsultację

kontakt
    Klikając przycisk WYŚLIJ pod formularzem, udostępniasz nam swoje dane osobowe, które będziemy przetwarzać w granicach, na które pozwalają przepisy prawa. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce prywatności.