KARIERA

Lynka

Lynka, firma z siedzibą w Krakowie, jest wiodącym dystrybutorem odzieży promocyjnej oraz roboczej, specjalizuje się w uszlachetnianiu i znakowaniu produktów reklamowych, w szczególności tekstylnych. Produkcja w całości odbywa się na zamówienie. Terminy zamówień są krótkie, lub bardzo krótkie i nieprzekraczalne. Wielkości partii produkcyjnych są ściśle określone. Zasadniczo występuje brak powtarzalności wzorów i duża zmienność zleceń. Wdrożony system APS Asprova usprawnił planowanie produkcji oraz jej wydajność, wpłynął też na automatyzację kontroli dostępności materiału na etapie harmonogramowania. 

Branża:

poligraficzna

Obszary:

planowanie, harmonogramowanie produkcji

Wybrany system:

Asprova APS

Liczba operacji w planie produkcyjnym:

10 K

Cele wdrożeniowe

  • Udoskonalenie wydajności produkcji.
  • Dotrzymanie terminów realizacji.
  • Kontrola dostępności materiału.

Efekty współpracy

  • Uzyskanie jednorodnego tempa pracy.
  • Bieżące monitorowanie realizacji zamówienia w czasie rzeczywistym i w przypadku odchylenia od planu szybkie wprowadzenie korekt do planu.
  • Automatyzacja kontroli dostępności materiału na etapie harmonogramowania.

Ewa Kochana

Dyrektor finansowy, Członek zarządu

Wdrożenie oprogramowania Asprova podyktowane było ograniczeniami wcześniejszych metod planowania, które nie umożliwiały nam pełnego wykorzystania naszego potencjału produkcyjnego. Przed wdrożeniem Asprova firma Lynka prowadziła proces planowania produkcji dla 3 kluczowych gniazd. Po wdrożeniu oprogramowania Asprova planowaniem objęto 8 gniazd i kooperację. Planowanie w Asprova odbywa się, zależnie od okoliczności, nawet kilka razy dziennie. Ostatecznie plan publikowany jest do godziny 16:00 i obejmuje szczegółowy harmonogram na dzień następny. Produkcja odbywa się w układzie wielozmianowym, a operacje dzielone są w ramach planu na zmiany.