Laboratorium Kosmetyczne Joanna

Laboratorium Kosmetyczne Joanna przeszło transformację – od reagowania na pożary, do podejmowania skutecznych działań prewencyjnych. Wdrożenie systemu APS Asprova pozwoliło zrealizować teoretyczne założenia z koncepcji w praktyce.

Wybrany system:

Asprova APS

Rok wdrożenia:

2016

Obszary:

planowanie i harmonogramowanie produkcji

Liczba operacji w planie produkcyjnym

10 K

Cele wdrożeniowe

  • Zwiększenie dynamiki planowania oraz udoskonalenie komunikacji poprzez zbliżenie ze sobą działów planowania i zakupów. Wprowadzenie bardziej elastycznej reakcji na zmiany w harmonogramach oraz jej przyspieszenie. Optymalizacja procesu zaopatrzenia.
  • Wprowadzenie bilansowania materiałowego oraz jego optymalizacja.

Efekty współpracy

  • Zmniejszenie stanów minimalnych na wyrobach gotowych dzięki wprowadzeniu synchronizacji planów produkcyjnych z zakupami, a tym samym możliwość bieżącej reakcji na pojawiające się zapotrzebowania materiałowe i korygowanie ich na podstawie aktualnego planu. Zwiększenie płynności procesu produkcyjnego, efektywności pracy i przepływu informacji poprzez uzyskanie natychmiastowego dostępu do danych, i ich łatwiejszej analizie dzięki poprawie widoczności powiązań między nimi. Usprawnienie komunikacji dzięki ograniczeniu konieczności bezpośredniego kontaktowania się pomiędzy działami – planowania i zakupów dzięki zebraniu i uporządkowaniu danych w jednym miejscu.
  • Automatyzacja procesu bilansowania materiałowego, zebranie w jednym miejscu stanów od surowca aż po wyrób gotowy. Przeniesienie do systemu wiedzy oraz doświadczenia planistów i technologów oraz scentralizowanie miejsca przechowywania danych.

Agnieszka Sikora

Dyrektor Produkcji

Asprova APS stanowi dziś tak naprawdę podstawę do podejmowania strategicznych działań w naszej firmie. Znajdujemy w niej odpowiedź na wiele pytań m.in. gdzie możemy spodziewać się wystąpienia potencjalnych zagrożeń czy też opóźnień. Dzięki temu do nich nie dopuszczamy – przeszliśmy transformację od reagowania na „pożary” do reagowania „na przyszłość”. Obecnie na bieżąco eliminujemy wszystkie występujące ograniczenia – umożliwia nam to odniesienie do rzeczywistego i przede wszystkim aktualnego planu, a nie naszych przypuszczeń. System Asprova APS w pełni spełnił nasze oczekiwania, mamy również poczucie, że jego funkcjonalność będzie odpowiadała nam zarówno teraz, jak i w przyszłości.