Kuehne Nagel Ltd.

Firma Kuehne + Nagel wybrała eq system przede wszystkim jako partnera biznesowego, który oceni sytuację wyjściową firmy, wyznaczy elementy do poprawy przed rozpoczęciem samego projektu, a następnie zaproponuje, dostosuje i wdroży odpowiednie narzędzie, pozwalające zrealizować zakładane cele biznesowe i strategiczne. W tym przypadku tym narzędziem jest platforma komunikacyjna XPRIMER.

Wybrany system:

XPRIMER

Obszar biznesowy:

zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)

Rok wdrożenia

2016

Liczba użytkowników:

ponad 800

Cele wdrożeniowe

  • Przyspieszenie procesu tworzenia grafików, poprawienie ich jakości oraz optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich.
  • Możliwość wiarygodnego porównywania funkcjonowania poszczególnych oddziałów firmy.
  • Zwiększenie efektywności komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie pracownikom szybkiego dostępu do informacji.

Efekty współpracy

  • Przyspieszenie procesu tworzenia grafików, poprawienie ich jakości oraz optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich.
  • Możliwość wiarygodnego porównywania funkcjonowania poszczególnych oddziałów firmy.
  • Zwiększenie efektywności komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie pracownikom szybkiego dostępu do informacji.

Michał Piotrowski
IT Director

Współpracę ze specjalistami eq system oceniam bardzo wysoko – zespół bardzo profesjonalny, z szeroką wiedzą i znajomością szczegółów (wyzwań oraz ograniczeń) naszej branży. Osoby, z którymi współpracowaliśmy zawsze chętnie wysłuchiwały naszych sugestii i odpowiadały na liczne pytania. W szczególności doceniam firmę eq system za „szczerość podejścia” – jeśli uważają, że jakaś funkcjonalność nie jest potrzebna, po prostu ją odradzają. eq system polecam wszystkim, którzy szukają wiarygodnego i uczciwego partnera biznesowego.