KARIERA

Bombardier

Wdrożenie systemu APS Asprova w firmie Bombardier umożliwia podgląd całego procesu produkcyjnego. Dzięki połączeniu z raportami Business Object działy produkcji otrzymują spójną i jednoznaczną informację o tym, co i kiedy mają produkować.

Branża:

kolejowa

Obszar:

planowanie i harmonogramowanie produkcji

Wybrany system:

Asprova APS

Liczba operacji w planie produkcyjnym

30 K

Cele wdrożeniowe

  • Stabilizacja procesu produkcyjnego, zapewnienie płynnego przepływu materiałów oraz ograniczenie liczby przestojów.
  • Identyfikacja oraz eliminacja wąskich gardeł oraz zwiększenie efektywności przepływu informacji pomiędzy wybranymi działami.
  • Zwiększenie terminowości realizacji zleceń.

Efekty współpracy

  • Uporządkowanie całego cyklu produkcyjnego (w tym również technologii) oraz ustalenie priorytetów poszczególnych jego etapów przyczyniło się do eliminacji niepotrzebnych przestojów, a tym samym zwiększenia efektywności całego procesu.
  • Poprawa widoczności powiązań i zależności pomiędzy działem sprzedaży, montażu oraz produkcji detali pozwoliło na przyspieszenie identyfikacji przeszkód w realizacji zleceń oraz poprawę wydajności w konkretnych miejscach procesu.
  • Ograniczenie liczby opóźnień dzięki dostępowi do aktualnych danych, analizy przyczyn ich występowania w przeszłości oraz przyspieszeniu reakcji (oraz jej trafności) na niespodziewane zdarzenia.

Piotr Staroń

Zastępca Dyrektora Zakładu Produkcji

Wyeliminowaliśmy kilka strumieni informacji docierających do działu produkcji a zastąpiliśmy jednym – Asprovą APS. System umożliwia nam precyzyjne określenie ścieżki krytycznej dla realizowanych projektów oraz szybką identyfikację „wąskich gardeł”, które s dynamicznie się zmieniają. Wdrożenie nie byłoby możliwe bez doświadczenia specjalistów eq system i dostosowania oprogramowania do naszej organizacji.