XPRIMER napędza efektywność Plastic Omnium

Spora część opóźnień występujących podczas procesu produkcyjnego jest spowodowana brakiem osób o odpowiednich kompetencjach, uprawnieniach czy ważnych szkoleniach (we właściwym miejscu oraz czasie). XPRIMER ogranicza to ryzyko do minimum, dbając nie tylko o poprawność stworzonych harmonogramów (z kodeksem pracy czy regulaminami wewnętrznymi), ale również o zapewnienie optymalnej obsady.

wybrany system:
XPRIMER

obszar biznesowy:
zarządzanie zasobami ludzkimi
(HRM)

rok wdrożenia:
2017

liczba użytkowników:
około 300

wybrany system:
XPRIMER

obszar biznesowy:
zarządzanie zasobami ludzkimi
(HRM)

rok wdrożenia:
2017

liczba użytkowników:
około 300

XPRIMER pozwala na bardzo precyzyjne wyliczenie potrzebnej obsady i jej optymalizację, a z drugiej strony odpowiednio wcześnie informuje nas o kończących się szkoleniach czy nieobecności kluczowego pracownika w danym dniu, na konkretnej linii. Daje nam zatem narzędzia do podejmowania działań zapobiegawczych odpowiednio wcześnie. Współpracę ze specjalistami eq system oceniam bardzo wysoko, w szczególności ze względu na ich racjonalne podejście do projektu oraz wieloletnie doświadczenie, które można było dostrzec na każdym etapie prac.


Artur Grudzień
Production Manager

Konfrontacja oczekiwań z rzeczywistością

 • Cel

  Systematyzacja procesów związanych z planowaniem personelu na podstawie zleceń produkcyjnych oraz przyspieszenie reakcji na zmiany w składzie personelu.

  Efekt

  Eliminacja niepotrzebnych przestojów wynikających z nieobecności kluczowego pracownika (o odpowiednich kompetencjach) w danej lokalizacji, na konkretnej linii produkcyjnej dzięki precyzyjnemu wyliczaniu potrzebnej obsady na podstawie zleceń produkcyjnych importowanych z systemu SAP do platformy XPRIMER. Umożliwienie szybkiego przeplanowywania procesów produkcyjnych w nagłych przypadkach.

 • Cel

  Zwiększenie nadzoru nad szkoleniami oraz kompetencjami pracowników.

  Efekt

  Wprowadzenie komunikatów przypominających zarówno o kończących, jak i zbliżających się szkoleniach oraz powiązanie ich realizacji z poziomem kompetencji konkretnych pracowników, co do grup maszyn oraz linii.

 • Cel

  Poprawa płynności realizacji założonego planu produkcyjnego, poprawa efektywności komunikacji wewnętrznej oraz przyspieszenie i ułatwienie procesu analizy danych.

  Efekt

  Usprawnienie komunikacji pomiędzy osobami z różnych działów (planowania produkcji, HR) oraz trenerami (realizacja szkoleń) i pracownikami produkcyjnymi. Umożliwienie wiarygodnej oceny efektywności tworzonych harmonogramów dzięki gromadzeniu kluczowych danych w jednym miejscu i łatwości ich porównywania, a tym samym wyciągania trafnych wniosków na przyszłość.

Konsultacja z ekspertem

Skontaktuj się z nami i zamów bezpłatną konsultację z naszym ekspertem. Podczas krótkiej rozmowy telefonicznej postaramy się poznać Twoje potrzeby i odpowiedzieć na wszystkie pytania.