Realizowany proces produkcji w zakładzie Strauss Cafe wykorzystuje pełne spektrum procesów technologicznych, począwszy od określenia proporcji mieszanki, prażenia kawy zielonej, mielenia, odgazowywania i pakowania wyrobu gotowego. Wymagania technologiczne stawiane kawie ściśle definiują nie tylko parametry procesów, ale i dokładny czas pomiędzy tymi procesami.

Przeczytaj case study

Wybrany system:
Asprova APS

Rok wdrożenia:
2011

Obszary:
planowanie, harmonogramowanie produkcji

Liczba operacji w planie produkcyjnym:
5 K

Wybrany system:
Asprova APS

Rok wdrożenia:
2011

Obszary:
planowanie, harmonogramowanie produkcji

Liczba operacji w planie produkcyjnym:
5 K

Asprova w wyniku wdrożenia stała się centrum zarządzania produkcją i logistyką, w której gromadzone są i współdzielone kluczowe informacje i gdzie kilka razy w ciągu dnia następuje aktualizacja planu produkcji, z uwzględnieniem ograniczenia zasobów i terminów dostaw. Z pomocą Asprova z niemal 100% pewnością dotrzymujemy potwierdzanych klientom terminów realizacji zamówień, a w przypadku wystąpienia zaburzeń jesteśmy w stanie reagować natychmiast.

Stefan Czub, szef produkcji

 • Cel

  Zwiększenie terminów realizacji zamówień. Natychmiastowa identyfikacja odchylenia od planu.

  Efekt

  Niemal 100% pewność dotrzymania terminu. Natychmiastowa komunikacja pomiędzy działami celem podania pewnego i krótkiego terminu realizacji.

 • Cel

  Poprawa wydajności produkcji oraz ustabilizowanie tempa pracy.

  Efekt

  Wzrost wydajności, jeden takt w całym cyklu produkcyjnym, zmniejszenie zużycia technicznego zasobów w wybranych przypadkach nawet o 40%.

 • Cel

  Kontrola dostępności materiału.

  Efekt

  Bieżąca kontrola dostępności materiału i informacja działu logistyki o potrzebach zaopatrzeniowych, z precyzyjnym określeniem daty wymaganej dostawy.

Konsultacja z ekspertem

Skontaktuj się z nami i zamów bezpłatną konsultację z naszym ekspertem. Podczas krótkiej rozmowy telefonicznej postaramy się poznać Twoje potrzeby i odpowiedzieć na wszystkie pytania.