Model-Art wypływa na szerokie wody dzięki eq system

Proces produkcyjny firmy ukierunkowany jest głównie na realizację indywidualnych, spersonalizowanych projektów klientów. Częste modyfikacje zamówień wprowadzane na różnych etapach tworzenia, również po złożeniu zamówienia, niejednokrotnie skutkowały brakami w zapasach materiałowych niezbędnych do bieżącej produkcji. Głównym problemem wynikającym ze specyfiki prowadzonej działalności były trudności w dochowywaniu terminów realizacji.

wybrane systemy:
ASPROVA APS,
OPERA MES

rok wdrożenia:
2016

obszary: planowanie,
harmonogramowanie i
ewidencja produkcji

10 000 operacji
w planie
produkcyjnym

wybrane systemy:
ASPROVA APS,
OPERA MES

rok wdrożenia:
2016

obszary: planowanie,
harmonogramowanie i
ewidencja produkcji

10 000 operacji
w planie
produkcyjnym

Odpowiem bardzo krótko - nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy się cofnąć do sytuacji sprzed wdrożenia systemów oraz współpracy z eq system. Powodów jest wiele, jednak wśród najistotniejszych chcę wymienić przede wszystkim elastyczność zaproponowanych rozwiązań na wprowadzane (często nagłe) zmiany oraz przyspieszenie reakcji na niespodziewane zdarzenia.

Bartłomiej Jursza
Dyrektor Produkcji

Konfrontacja oczekiwań z rzeczywistością

 • Cel

  Wzrost terminowości realizacji zamówień.

  Efekt

  Przekazywanie klientom wiarygodnych terminów realizacji zamówień dzięki dostępowi do aktualnych danych, uwzględnianiu potencjalnych zagrożeń oraz możliwości przeprowadzania symulacji różnych wariantów planu.

 • Cel

  Eliminacja opóźnień spowodowanych brakiem potrzebnych na produkcji materiałów, wynikających m.in. z wprowadzanych przez Klientów zmian (już po złożeniu przez nich zamówienia). Przyspieszenie weryfikacji, a następnie identyfikacji koniecznych materiałów do produkcji.

  Efekt

  Bardzo szybka informacja zwrotna o ewentualnej potrzebie dokonania dodatkowych zakupów oraz wiarygodnym terminie ich dostawy (po zmianach wprowadzonych przez Klientów). Wykorzystanie tej wiedzy w praktyce podczas bieżącego planowania produkcji.

 • Cel

  Bieżące monitorowanie postępu produkcji oraz jej wykonania w stosunku do planu. Zwiększenie efektywności pracowników.

  Efekt

  Wprowadzenie ewidencji zdarzeń produkcyjnych, a tym samym przyspieszenie reakcji na ewentualne odchylenia. Śledzenie postępów produkcji przez pracowników - kontrola planu z jego rzeczywistym wykonaniem.

Konsultacja z ekspertem

Skontaktuj się z nami i zamów bezpłatną konsultację z naszym ekspertem. Podczas krótkiej rozmowy telefonicznej postaramy się poznać Twoje potrzeby i odpowiedzieć na wszystkie pytania.