Planowanie produkcji z systemem APS

Lynka, firma z siedzibą w Krakowie, jest wiodącym dystrybutorem odzieży promocyjnej oraz roboczej, specjalizuje się w uszlachetnianiu i znakowaniu produktów reklamowych, w szczególności tekstylnych. Produkcja w całości odbywa się na zamówienie. Terminy zamówień są krótkie, lub bardzo krótkie i nieprzekraczalne. Wielkości partii produkcyjnych są ściśle określone. Zasadniczo występuje brak powtarzalności wzorów i duża zmienność zleceń. Wdrożony system Asprova APS usprawnił planowanie produkcji oraz jej wydajność, wpłynął też na automatyzację kontroli dostępności materiału na etapie harmonogramowania. 

Przeczytaj case study

Wybrany system:
Asprova APS

Rok wdrożenia:
2013

Obszary:
planowanie, harmonogramowanie produkcji

Liczba operacji w planie produkcyjnym:
10 K

Wybrany system:
Asprova APS

Rok wdrożenia:
2013

Obszary:
planowanie, harmonogramowanie produkcji

Liczba operacji w planie produkcyjnym:
10 K

Wdrożenie oprogramowania Asprova podyktowane było ograniczeniami wcześniejszych metod planowania, które nie umożliwiały nam pełnego wykorzystania naszego potencjału produkcyjnego. Przed wdrożeniem Asprova firma Lynka prowadziła proces planowania produkcji dla 3 kluczowych gniazd. Po wdrożeniu oprogramowania Asprova planowaniem objęto 8 gniazd i kooperację.Planowanie w Asprova odbywa się, zależnie od okoliczności, nawet kilka razy dziennie. Ostatecznie plan publikowany jest do godziny 16:00 i obejmuje szczegółowy harmonogram na dzień następny. Produkcja odbywa się w układzie wielozmianowym, a operacje dzielone są w ramach planu na zmiany.

Ewa Kochana, dyrektor finansowy, członek zarządu

 • Cel

  Udoskonalenie wydajności produkcji.

  Efekt

  Uzyskanie jednorodnego tempa pracy.

 • Cel

  Dotrzymanie terminów realizacji.

  Efekt

  Bieżące monitorowanie realizacji zamówienia w czasie rzeczywistym i w przypadku odchylenia od planu szybkie wprowadzenie korekt do planu.

 • Cel

  Kontrola dostępności materiału.

  Efekt

  Automatyzacja kontroli dostępności materiału na etapie harmonogramowania.

Konsultacja z ekspertem

Skontaktuj się z nami i zamów bezpłatną konsultację z naszym ekspertem. Podczas krótkiej rozmowy telefonicznej postaramy się poznać Twoje potrzeby i odpowiedzieć na wszystkie pytania.