Kolorowa przyszłość Laboratorium Kosmetycznego JOANNA

Laboratorium Kosmetyczne Joanna przeszło transformację – od reagowania na pożary, do podejmowania skutecznych działań prewencyjnych. Mieliśmy w niej swój istotny udział, tworząc koncepcję usprawnień, a następnie dopasowując i wdrażając odpowiednie systemy IT, pozwalające zrealizować teoretyczne założenia z koncepcji w praktyce.

wybrany system:
ASPROVA APS

rok wdrożenia:
2016

obszary:
planowanie
i harmonogramowanie
produkcji

10 000 operacji
w planie produkcyjnym

wybrany system:
ASPROVA APS

rok wdrożenia:
2016

obszary:
planowanie
i harmonogramowanie
produkcji

10 000 operacji
w planie produkcyjnym

Asprova APS stanowi dziś tak naprawdę podstawę do podejmowania strategicznych działań w naszej firmie. Znajdujemy w niej odpowiedź na wiele pytań m.in. gdzie możemy spodziewać się wystąpienia potencjalnych zagrożeń czy też opóźnień. Dzięki temu do nich nie dopuszczamy – przeszliśmy transformację od reagowania na „pożary” do reagowania „na przyszłość”. Obecnie na bieżąco eliminujemy wszystkie występujące ograniczenia – umożliwia nam to odniesienie do rzeczywistego i przede wszystkim aktualnego planu, a nie naszych przypuszczeń. System Asprova APS w pełni spełnił nasze oczekiwania, mamy również poczucie, że jego funkcjonalność będzie odpowiadała nam zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Agnieszka Sikora
Dyrektor Produkcji

Konfrontacja oczekiwań z rzeczywistością

 • Cel

  Zwiększenie dynamiki planowania oraz udoskonalenie komunikacji poprzez zbliżenie ze sobą działów planowania i zakupów. Wprowadzenie bardziej elastycznej reakcji na zmiany w harmonogramach oraz jej przyspieszenie. Optymalizacja procesu zaopatrzenia.

  Efekt

  Zmniejszenie stanów minimalnych na wyrobach gotowych dzięki wprowadzeniu synchronizacji planów produkcyjnych z zakupami, a tym samym możliwość bieżącej reakcji na pojawiające się zapotrzebowania materiałowe i korygowanie ich na podstawie aktualnego planu. Zwiększenie płynności procesu produkcyjnego, efektywności pracy i przepływu informacji poprzez uzyskanie natychmiastowego dostępu do danych, i ich łatwiejszej analizie dzięki poprawie widoczności powiązań między nimi. Usprawnienie komunikacji dzięki ograniczeniu konieczności bezpośredniego kontaktowania się pomiędzy działami – planowania i zakupów dzięki zebraniu i uporządkowaniu danych w jednym miejscu.

 • Cel

  Wprowadzenie bilansowania materiałowego oraz jego optymalizacja.

  Efekt

  Automatyzacja procesu bilansowania materiałowego, zebranie w jednym miejscu stanów od surowca aż po wyrób gotowy. Przeniesienie do systemu wiedzy oraz doświadczenia planistów i technologów oraz scentralizowanie miejsca przechowywania danych.

Konsultacja z ekspertem

Skontaktuj się z nami i zamów bezpłatną konsultację z naszym ekspertem. Podczas krótkiej rozmowy telefonicznej postaramy się poznać Twoje potrzeby i odpowiedzieć na wszystkie pytania.