Harmonogramowanie produkcji w Convert Paper

Convert Paper to firma specjalizująca się w przetwarzaniu kartonu i tektury powlekanej dla potrzeb drukarni, firm poligraficznych i agencji reklamowych. Wdrożenie objęło system Asprova APS, odpowiedzialny za harmonogramowanie produkcji, oraz moduł XPRIMER.TCW – oprogramowanie m.in. dobierające surowce do realizacji zamówienia.

Przeczytaj case study

Wybrane systemy:
Asprova APS, XPRIMER.TCW

Rok wdrożenia:
2011-2012

Obszary:
planowanie, harmonogramowanie i ewidencja produkcji

Liczba operacji w planie produkcyjnym:
10 K

Wybrane systemy:
Asprova APS, XPRIMER.TCW

Rok wdrożenia:
2011-2012

Obszary:
planowanie, harmonogramowanie i ewidencja produkcji

Liczba operacji w planie produkcyjnym:
10 K

Przy rosnącej ilości asortymentu w ofercie i produkcji krótkoterminowej wyłącznie na zamówienie, Convert stał się typowym producentem wyrobów o dużej różnorodności w małych partiach. Ponieważ brak precyzyjnej informacji przekładał się na wyższy koszt produkcji w toku zdecydowano się kompletnie przebudować system informatyczny wspomagający zarządzanie.

Magdalena Klonowska, dyrektor finansowy

Należy podkreślić, że projekt wdrożeniowy realizowany był równoległe i jednocześnie we wszystkich obszarach – zarówno APS i TCW, jak i pozostałych MES, WMS, ERP – co, biorąc pod uwagę poziom komplikacji i końcowy sukces, potwierdza najwyższe kompetencje zarówno dostawców jak i naszego zespołu.

Mariusz Lisiecki, dyrektor IT

Nasza technologia produkcji nie jest zbyt skomplikowana, ale produkcja wyłącznie na zamówienie i przy ścisłej synchronizacji z odbiorcami sprawiają, że musimy wykazywać się dużą elastycznością wobec ekstremalnie krótkich wymaganych od nas terminów realizacji, w czym wspomaga nas oprogramowanie Asprova APS.

Karol Olejniczak, główny planista

Oczekiwania vs. rzeczywistość

 • Cel

  Opisanie algorytmów doboru surowca, stanowiących wytyczne dla oprogramowania TCW.

  Efekt

  Weryfikacja technologii – uporządkowanie i zsyntetyzowanie bazy wiedzy.

 • Cel

  Implementacja Asprova APS i TCW oraz remanent spisanych algorytmów.

  Efekt

  Skrócenie czasu planowania o 20%. Zwiększenie zakresu planowania o 30%.

 • Cel

  Implementacja rozszerzeń.

  Efekt

  Zmniejszenie kosztów produkcji. Zwiększenie wydajności pracy.

Konsultacja z ekspertem

Skontaktuj się z nami i zamów bezpłatną konsultację z naszym ekspertem. Podczas krótkiej rozmowy telefonicznej postaramy się poznać Twoje potrzeby i odpowiedzieć na wszystkie pytania.