KARIERA

Elementy systemu XPRIMER wpisują się coraz wyraźniej w proces kompleksowego zarządzania czasem pracy. Grafik planu czasu pracy nie jest już tylko prezentacją planu pracy dla zbioru pracowników pochodzących z systemów kadrowo-płacowych. Został on aktywnie włączony w planowanie prawidłowej obsady pracowników dla procesów produkcyjnych i/lub obsługi klienta.

Automatyczne grafiki pracy – zaczyna się od systemu APS

Punktem wyjścia do rozpatrywania grafików czasu pracy w znacznie szerszym kontekście są podstawowe założenia systemów do harmonogramowania procesów produkcji (APS). Z założeń tych wynika, że dla poprawnego zaplanowania produkcji potrzebne są 3 wymiary: Materiały, Maszyny i Pracownicy. Przetwarzając informacje o potrzebach produkcyjnych, systemy APS generują zapotrzebowania na odpowiednie materiały (BOM), na liczbę roboczogodzin odpowiednich maszyn oraz na odpowiednią liczbę pracowników, posiadających wystarczające kompetencje, aby procesy produkcji należycie prowadzić. Dane te są idealnym materiałem wejściowym do grafików czasu pracy jako wymiar sterujący automatycznymi algorytmami doboru pracowników do zleceń/zadań/czynności na danej jednostce organizacyjnej.

Grafiki planu pracy a system MES

Grafik planu pracy po jego zatwierdzeniu jest publikowany pracownikom w odpowiednich kanałach komunikacyjnych (wydruk, Kiosk pracowniczy, Portal pracowniczy, Aplikacja mobilna). Jeśli grafik planu pracy został zaplanowany ze szczegółami dotyczącymi pracy pracownika na danym zleceniu/zadaniu/czynności to również systemy klasy MES będą odbiorcą takiej informacji.

Dysponując na jednej platformie informatycznej tymi wszystkimi elementami, można z łatwością przejść do analiz związanych z porównaniem planów z wykonaniem, jak również podziałem wykonanego czasu pracy na dane centra kosztów. Kompleksowość tego rozwiązania mocno przyczynia się do powstawania korzyści dla organizacji, związanych z nadzorem i optymalizacją procesów planowania.

To tylko część artykułu. Jego rozwinięcie znajdziesz tutaj.

Tomasz Jeleń
ekspert w dziale analiz biznesowych

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat automatycznych grafików pracy? Napisz do naszego eksperta.